EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.08.07.

Veidos UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistruUNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālā komiteja kopā ar Latvijas bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu institūciju pārstāvjiem vienojās par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidi. Šāds lēmums pieņemts pēc tikšanās un diskusijām seminārā par programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidi, kas notika šā gada 31. maijā.

Seminārā tika diskutēts par priekšlikumiem Latvijas nacionālā reģistra izveidei un par konkrētu institūciju iesaisti. Dalībnieki atbalstīja priekšlikumu, ka UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālā komiteja varētu būt lēmējinstitūcija par dokumentārā mantojuma vienību iekļaušanu Latvijas nacionālajā reģistrā.

Pašlaik saskaņošanas procesā ir rezolūcija ar ierosinājumiem UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidei. Rezolūcija pēc apstiprināšanas tiks nosūtīta valdības un atbildīgo institūciju pārstāvjiem ar aicinājumu atzīt dokumentārā mantojuma saglabāšanu par Latvijas valstij nozīmīgu, kā arī finansiāli atbalstīt UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidi. Plānots, ka rezolūcija varētu tikt apstiprināta līdz 26. jūnijam.

„Pasaules atmiņa” ir viena no UNESCO komunikācijas un informācijas programmām, kas izveidota ar mērķi saglabāt nozīmīgāko pasaules dokumentāro mantojumu. Programma „Pasaules atmiņa” paredz trīs tipu reģistru izveidi: starptautisko, reģionālos un nacionālos. Visi reģistri ietver pasaules mēroga nozīmes materiālus, un viena vienība var tikt ietverta vairākos reģistros. Nacionālie reģistri, kādu iecerēts izveidot arī Latvijā, ietver nācijas dokumentāro mantojumu, kura iekļaušanu tajā apstiprina „Pasaules atmiņas” nacionālā komiteja.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajā komitejā darbojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidents Imants Freibergs, sabiedrības „Tilde” direktors Andrejs Vasiļjevs, Latvijas Univesitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas lektors Uldis Straujums, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes asociētais profesors un Letonikas centra vadītājs Valdis Muktupāvels, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuves asistents Aldis Pūtelis, Muzeju valsts pārvaldes vecākā referente Una Balode, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore Inta Rudzīte, Latvijas Tautas frontes muzeja direktore Meldra Usenko un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Anita Vaivade.

Nacionālie reģistri palīdz valdībām un institūcijām veidot izpratni par dokumentāro mantojumu, kas atrodas dažādās organizācijās un pie privātpersonām, kā arī par nepieciešamību veidot koordinētu stratēģiju, lai nodrošinātu apdraudētā dokumentārā mantojuma saglabāšanu.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas 2001. gadā tika iekļauta viena nominācija – Dainu skapis.

Papildinformācija:
Anita Vaivade
UNESCO LNK
Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 7325109
E-pasts: anita@unesco.lv