EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.02.07.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija nosūtījusi ziņojumu UNESCO Pasaules mantojums komitejai


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija nosūtījusi ziņojumu UNESCO Pasaules mantojuma komitejai par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu. Pildot UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 29. sesijas lēmumu 29 COM 7B78 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi un 2007. gada 24. janvārī nosūtījusi UNESCO Pasaules mantojuma centram ziņojumu par Rīgas vēsturiskā centra (RVC) saglabāšanu.

Ziņojums sagatavots, balstoties uz pārrunātajiem jautājumiem tikšanās laikā 2006. gada 22.novembrī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, kurā piedalījās Rīgas galvenais arhitekts Jānis Dripe, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas ģenerālsekretārs Rolands Ozols, kā arī no UNESCO Pasaules mantojuma centra puses tā direktors Frančesko Bandarīns, Eiropas nodaļas vadītāja Mečilda Roslere un citi eksperti. Sarunas galvenā uzmanība bija pievērsta Daugavas kreisā krasta silueta attīstības koncepcijas koriģētai redakcijai. Pēc iepazīšanās ar plānoto Pasaules mantojuma centra vadītājs F.Bandarīns izteica savas bažas par tik intensīvu urbānu attīstību Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Pasaules mantojuma centra vadība uzskata, ka aizsardzības zonā ir pieļaujama attīstība, tomēr tai ir jāizvirza nopietnas kvalitātes prasības. F.Bandarīns uzsvēra, ka UNESCO joprojām ir pārliecināta, ka augstceltnes Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā nav labākais iespējamais risinājums Ķīpsalas teritorijā, un tās nopietni apdraud Rīgas vēsturiskā centra kā pasaules mantojuma objekta statusu. Sarunas rezultātā tika nolemts tuvākajā laikā uzmanīgi pārskatīt visus plānotos projektus RVC aizsargājamā teritorijā un veikt vizuālā ietekmes izpēti, kā arī līdz 2007.gada 1.februārim sagatavot un nosūtīt ziņojumu par situāciju RVC saglabāšanā.


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sagatavotajā ziņojumā informē Pasaules mantojuma centru par aktivitātēm Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanā, atzīstot pozitīvās pārmaiņas pēdējo gadu laikā, kas ļauj efektīgāk nodrošināt pasaules mantojuma vietas saglabāšanu. Viens no būtiskākajiem faktoriem ir lielāka likumdošanas ievērošana un rēķināšanās ar kultūras mantojuma saglabāšanu, plānojot jaunu būvniecību. Ar grafiskām shēmām ziņojumā sniegta situācijas analīze, uzskatāmi parādot pozitīvas tendences likumdošanas ievērošanā un projektu izvērtēšanā.


Ziņojumā atzīts, ka Kultūras ministrija, inspekcija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir darījušas visu iespējamo, lai novērstu Pasaules mantojuma vietai nepiemērotu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu būvniecības risinājumu īstenošanu.


Ziņojumā tiek informēts, ka pašvaldības, sadarbojoties ar valsts institūcijām, izstrādātais Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns, kas dod visaptverošu vietas skatījumu, ietverot pilsētplānošanas stratēģiju un jaunceļamo objektu vizuālās ietekmes izpēti un par kuru UNESCO jau tika informēts iepriekšējos ziņojumos, ir pieņemts Rīgas Domē 2006.gada 7.februārī. Inspekcija to ir saskaņojusi ar noteikumu vēlreiz detalizētāki pārskatīt un izvērtēt Daugavas kreisā krasta silueta attīstības koncepciju. Minētais Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns tika pievienots ziņojumam.


Ziņojums īpaši vērš uzmanību uz veikto augstceltņu vizuālās ietekmes uz RVC analīzi, norādot gan uz izstrādātās Daugavas kreisa krasta silueta attīstības koncepcijas nepilnībām, kā arī informējot par tām augstceltņu iecerēm, kas tika apstrīdētas to negatīvās vizuālās ietekmes dēļ uz RVC panorāmu un ielu vēsturisko ainavu. Tiek sniegta arī papildus informācija par UNESCO atbalstīto augstceltnes Republikas laukumā 2 vidi degradējošo novērtējumu. Pasaules mantojuma centrs tiek informēts par sabiedriskās aptaujas rezultātiem, kurā 66 % aptaujāto atbalsta domu minētajai augstceltnei piešķirt vidi degradējoša objekta statusu. Inspekcija sola, ka diskusijas par minēto augstceltni, kā arī par citām augstbūvju iecerēm un Daugavas kreisā krasta silueta attīstības koncepciju tiks turpinātas arī šajā gadā: veicinot arhitektu, pilsētvides speciālistu un citu ekspertu publisku diskusiju, šī gada aprīlī organizējot Rīgā Starptautisku konferenci par augstceltņu ietekmi uz pilsētu vēsturiskajiem centriem, kā arī Latvijas pārstāvjiem dodoties šī gada jūnijā uz UNESCO Pasaules mantojuma komitejas sesiju Jaunzēlandē, kurā minētais ziņojums tiks izvērtēts. Latvijas pārstāvji jau ir piedalījušies janvāra beigās starptautiskā konferencē Pēterburgā par vēsturisko ainavu saglabāšanu.


Norādīta arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nozīme institūciju sadarbībā un sabalansētu lēmumu pieņemšanā.