EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.11.10.

Uzsāk diskusijas par ziņojumu „Izglītība pašrealizācijai mūžā garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem”


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) uzsāk diskusijas par ziņojumu„Izglītība pašrealizācijai mūžā garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem”. Ziņojums tapis uz pētījuma bāzes, kurš veidots balstoties uz jauniešu dzīvesstāstiem, gadījumu analīzi, teorētisko pieņēmumu un konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” atzinumiem. Ziņojuma mērķis ir sniegt rekomendācijas mūžizglītības politikas īstenotājiem to tālākai īstenošanai pašvaldībās.

Ziņojumu izstrādāja UNESCO LNK sadarbībā ar asociāciju „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un biedrību „Latvijas lauku forums”, kā galveno pētījuma metodi izmantojot jauniešu dzīves stāstu pētīšanu.. Veicot plašu jauniešu dzīves stāstu analīzi, svarīgi bija noskaidrot, kas kopumā ietekmē jaunieša personības izveidi un izdarītās izvēles vecuma posmā no 16 līdz 25 gadiem, jo īpaši attiecībā uz tālākizglītību, darbu, brīvo laiku, papildus zināšanu apguvi, u.c. būtiskiem aspektiem.

Pētījuma ietvaros situācijas analīze tika veikta trīs teritorijās – Daugavpils pilsētā, Jaunpils novadā (mazs novads) un Ogres novadā (liels novads). Pētījumā par lieliem novadiem tiek uzskatītas tās administratīvās vienības, kurās dzīvo vairāk kā 15 000 iedzīvotāju.

Pētījumā gūtā informācija tālāk tika analizēta izmantojot Britu Padomes Latvijā projekta „Radošās pilsētas” nākotnes pilsētas spēli par vides veidošanu pašvaldībās mūžizglītības iespēju veicināšanai (29.04-30.04.2010.), kā arī ar pētījuma materiāliem tika iepazīstināti konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” dalībnieki 2010.gada 30.aprīļa sanāksmē.

Pētījuma un diskusiju rezultāti ir apkopoti ziņojumā, sniedzot rekomendācijas pašvaldībām par atbalstu 16 – 25 gadus veciem jauniešiem to izglītības iespēju pilnveidē, kas ir īstenojamas saskaņā ar Latvijas mūžizglītības politikas pamatnostādnēs (2007-2013) ietvertajiem mērķiem.

Ziņojums „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem”

Ziņojuma „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem” kopsavilkums