EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.08.08.

UNESCO/KEIZO OBUCHI Pētniecības stipendiju programma 2009. gadam


Jau devīto gadu ir iespēja pieteikties uz Japānas Funds-in -Trust projekta „Cilvēkresursu kapacitātes celšana” ietvaros izsludinātu stipendiju konkursu pētniekiem, kas darbojas šādās sfērās:

- apkārtēja vide (ar uzsvaru uz ūdens zinātni)
- starpkultūru dialogs
- informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
- miermīlīga konfliktu risināšana

Stipendiju mērķis ir atbalstīt inovatīvus un saturiski bagātus pētījumus un sekmēt pētnieciskās kapacitātes paaugstināšanos jomās, kādas, ievērojot UNESCO formulētās prioritātes, ierosinājis bijušais Japānas premjerministrs Keizo Obuchi.

Uz stipendiju var kandidēt pētnieki vecumā līdz 40 gadiem, ar vismaz maģistra grādu vai tam pielīdzināmu kvalifikāciju, ja tie vēlas turpināt pētījumus iepriekš minētajās jomās akadēmiskā iestādē ārpus savas mītnes zemes.

Pētījuma ilgums – no 3 līdz 9 mēnešiem. Pētījums jāveic laikā no 2009. gada septembra līdz 2010. gada decembrim.

Informācija ar stipendiju angļu valodā

pieteikuma anketa

Pieteikumi stipendijām 2 eksemplāros jāiesniedz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā līdz 2008. gada 20. decembrim.

Stipendijas lielums ir no 6000 līdz 10 000 USD, atkarībā no pētījuma ilguma un izvēlētās valsts.

Lai pieteiktos stipendijai, nepieciešams:
- aizpildīta pieteikuma anketa divos eksemplāros;
- divas pēdējā laika kandidāta fotogrāfijas (3x4 cm);
- 2 diplomu kopijas (maģistra obligāti, doktora, ja ir), kopā ar atzīmju izrakstu divos eksemplāros;
- rekomendācijas vēstule no eksperta, kas saistīts ar kandidāta darba specifiku (2 eks.);
- apstiprinājuma vēstule no zinātniskās institūcijas, kurā tiks veikts pētījums,
- tās valodas sertifikāts, kurā kandidāts gatavojas veikt pētījumu (UNESCO veidlapa, 2 eks.);
- detalizēts pētījuma (2 eks.) apraksts uz 1 vai 2 lpp. angļu vai franču valodā, ietverot atbildes uz jautājumiem –
1. Kāpēc tiek veikts pētījums?
2. Kādi ir sagaidāmie rezultāti?
3. Kāds ir pētījuma veikšanas plāns?
4. Kurā valstī tiks veikts pētījums? (ietverot zinātniskās institūcijas, kurā tiks veikts pētījums, adresi un nosaukumu)
5. Kāds ir pētījuma laika periods (maksimums 9 mēneši, minimums – 3 mēneši)
6. Detalizēts un reālistisks budžeta apraksts (USD, maksimums 10 000 USD, nosacījumus skatīt pielikumā, 2 eks.).

Katras valsts Nacionālā komisija drīkst izvirzīt stipendijas saņemšanai ne vairāk kā divas kandidatūras un stipendijas ieguvēji tiks personīgi informēti līdz 2009. gada septembrim.