EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.11.07.

UNESCO valstu ministri atzinīgi novērtē Latvijas zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus


Šodien, 26.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Tatjana Koķe pārstāvēja Latviju augsta līmeņa UNESCO sanāksmē – Ģenerālās konferences 34.sesijas ietvaros notiekošajā par zinātni un tehnoloģijām atbildīgo ministru apaļā galda diskusijā. Tās laikā īpašu UNESCO valstu ministru atzinību izpelnījās T.Koķes stāstītais par Latvijas paveikto un iecerēto zinātnes un tehnoloģiju attīstībā, par cilvēkresursu stiprināšanu zinātnē, par zinātnes popularizēšanu.

T.Koķe runāja par būtisku ilgtspējīgas attīstības aspektu – cilvēkresursu un kapacitātes stiprināšanu, īpaši – zinātnē un pētniecībā: „Nav noslēpums, ka visā pasaulē palielinās zinātnieku vecums. Tas nozīmē, ka valstīm būtu jāvelta lielāka uzmanība jaunās paaudzes ieinteresēšanai un piesaistīšanai zinātnei” – norādīja IZM parlamentārā sekretāre.

„Mācīšanās vienam no otra ir labākais veids, kā popularizēt veiksmīgās prakses piemērus. Tādēļ, atļaujiet, jūs iepazīstināt ar pēdējā laika Latvijas būtiskākajiem labās prakses piemēriem, kas virzīti pirmkārt, lai jauniešus ieinteresētu par zinātni un nākotnē – piesaistītu zinātnei un pētniecībai” – teica T.Koķe.

Lai palielinātu sabiedrības, īpaši – jauniešu interesi par zinātni plašajai un augsti stāvošajai UNESCO sabiedrībai viņa minēja Latvijas ieceri veidot zinātnes un tehnoloģiju piedzīvojumu parku. T.Koķe informēja gan par būtiskākajiem paveiktajiem darbiem, gan par plānotajiem.

„Pozitīva sabiedrības attieksme pret zinātni un pētniecību mūsdienās ir jo īpaši būtiska. Tādēļ pēdējo gadu laikā Latvijā tiek pievērsta būtiska uzmanība t.s. zinātnes komunikācijas aktivitātēm gan rīkojot plašu atsaucību iemantojušo Zinātnes nakti, gan organizējot par tradīciju kļuvušās „Zinātnes kafejnīcas”, kurās speciālisti skaidro par zinātnes aktualitātes un sasniegumiem, piemēram – saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku, nano robotiem” – uzsvēra IZM parlamentārā sekretāre.

Kā nākamo Latvijas labās prakses piemēru IZM parlamentārā sekretāre autoritatīvajā UNESCO ministru apaļā galda diskusijā minēja šajā rudenī Latvijā notikušo Inovāciju nedēļu, kuras laikā īpašu sabiedrības un jauniešu interesi izpelnījās „Inovāciju telts”. „Ar īpašu lepnumu varu informēt, ka visu nedēļu īpaši šim nolūkam veidoto telti nemitīgi apmeklēja meitenes un zēni no 4 gadu vecuma, jaunieši un pat cilvēki līdz 84 gadu vecumam” – akcentēja T.Koķe.

Viņa piebilda – lai sekmētu cilvēkresursu attīstību zinātnē – palielinātu jauno doktoru skaitu un piesaistītu zinātnei aizvien jaunus cilvēkus, lai modernizētu laboratorijas, lai celtu zinātnes prestižu, IZM un Latvijas valdība kopumā būtiski palielinājusi līdzekļu apjomu prioritāro priekšmetu studiju vietām augstskolās, kā arī vidusskolās tiek un tiks modernizēts dabaszinātņu un matemātikas mācību saturs, būtiski pilnveidotas laboratorijas, nodrošināti jauni mācību līdzekļi.

Noslēgumā T.Koķe pauda pārliecību, ka ikviena valsts un ikviena sabiedrība būs tikai un vienīgi ieguvēji, prasmīgi un gudri attīstot savu zinātni, tās potenciālu un cilvēkresursus.

Agnese Korbe
izglītības un zinātnes ministres
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 2 9110062, 7047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv
http://www.izm.gov.lv