EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.12.07.

UNESCO vadība atzinīgi novērtē Latvijas darbu


No 11. līdz 13. decembrim Latvijā viesojās augstas UNESCO amatpersonas, izglītības jomas eksperti – UNESCO Starptautiskā izglītības biroja direktore Klementīna Asedo (Clementina Acedo) un UNESCO Izglītības padomnieks Eiropas reģionā, UNESCO Institūtu atbalsta un koordinācijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Saņņikovs (Alexander Sannikov). Viesi atzinīgi novērtēja Latvijas darbu un aktivitātes gan nacionālā līmenī, gan starptautiskā mērogā ne tikai izglītības jomā, bet arī citās ar UNESCO kompetences jomās.

Preses konferencē 12. decembrī Klementīna Asedo un Aleksandrs Saņņikovs, kā arī izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) viceprezidente Baiba Rivža un UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols informēja par augsta līmeņa starptautisku izglītības konferenci „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai”, kas nākamā gada 24. – 26. februārī Rīgā pulcinās izglītības jomas ekspertus un profesionāļus no gandrīz 50 Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona valstīm.

Šī konference tiek rīkota, gatavojoties Pasaules izglītības ministru konferencei 2008. gada novembrī Ženēvā, kur tiks pārrunātas aktualitātes un nepieciešamā rīcība iekļaujošās izglītības jomā visā pasaulē.

Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža norādīja: „Starptautiskā konference „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” un fakts, ka tā notiks Rīgā, ir Latvijai liels pagodinājums. Iekļaujošā izglītība ir ļoti svarīgs jautājums visai Eiropai, bet Latvijai īpaši, jo tā ir jauna joma izglītības nozarē mūsu valstī.” Viņa uzsvēra, ka šī konference Latvijai būs lieliska iespēja ne tikai pastāstīt par paveikto pašu mājās, bet arī iepazīt Eiropas un Ziemeļamerikas valstu pieredzi, lai attīstītu iekļaujošās izglītības jautājumus mūsu valstī.

UNESCO Starptautiskā izglītības biroja direktore Klementīna Asedo uzsvēra: „Februārī Rīgā gaidāmā konference ir ļoti nozīmīga starptautiskā aspektā, jo izglītības pieejamības veicināšana un nodrošināšana ir būtisks jautājums visā pasaulē.” Viņa augstu novērtēja Latvijas paveikto un akcentēja, ka mūsu valsts veikusi ļoti nopietnu sagatavošanos gaidāmajai konferencei – gan organizatoriski, gan saturiski.

„Man ir patiess prieks, ka reģionālā – Eiropas un Ziemeļamerikas konference „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai”, kas nākamā gada februārī, gatavojoties vispasaules iekļaujošās izglītības konferencei, notiks Rīgā. Turklāt Latvija ir kļuvusi ļoti pamanāma un aktīva UNESCO dalībvalsts, un ne tikai izglītības jomā,” norādīja UNESCO Izglītības padomnieks Eiropas reģionā, UNESCO Institūtu atbalsta un koordinācijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Saņņikovs. Viņš arī uzsvēra, ka svarīgi mobilizēt un mudināt Eiropas valstis aktīvāk pievērsties iekļaujošās izglītības jautājumiem, dalīties pieredzē, tāpēc gaidāmā konference Rīgā būs ne tikai teorētiska diskusija, bet arī ļoti praktiskas informācijas apmaiņas platforma.

Arī UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols norādīja: „Fakts, ka konferenci „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” uzticēts organizēt Latvijai, ir ļoti liels sasniegums un īpaša atzinība mūsu valstij. Šī būs iespēja ikvienam Latvijas izglītības nozares speciālistam un praktiķim iepazīt tik plašu pieredzi un informāciju, jo konferences, kuras notiek citur, ne visi mūsu valsts pārstāvji var apmeklēt.”

Konferencē „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” plānots pievērsties jautājumiem par Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona valstu politiku iekļaujošās izglītības jomā. Konferences mērķi:
• diskutēt par politiskajām tendencēm iekļaujošajā izglītībā Eiropā un Ziemeļamerikā;
• analizēt pieredzi iekļaujošās izglītības ieviešanas jautājumos Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī izvērtēt esošos sasniegumus un nākotnes izaicinājumus;
• sniegt ieteikumus tālākai rīcībai iekļaujošās izglītības veicināšanai Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs, kā arī - pasaulē.

Iekļaujošās izglītības pamatuzdevums ir nodrošināt visiem bērniem un jauniešiem iespēju mācīties atbilstoši viņu vajadzībām visu veidu izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu kultūras, sociālās izcelsmes un spēju līmeņa. Tas nozīmē, ka iekļaujošās izglītības koncepts nosaka nepieciešamību veikt izmaiņas mācību saturā, kā arī pārskatīt skolas darba pamatprincipus tā, lai izglītības sistēmā būtu ietverts un labi justos ikviens bērns, nodrošinot, ka izglītības sistēma tiešām „saredz” katru bērnu un viņa vajadzības. UNESCO definē iekļaujošo izglītību kā procesu, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītībā.

12. decembrī tika atklāta arī oficiālā konferences „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” mājas lapa http://www.unescoconference.lv

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv