EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.03.10.

UNESCO un Goi miera fonda rīkots starptautisks eseju konkurss jauniešiem


Apvienoto Nāciju Organizācija 2001.-2010. gadu ir definējusi par „Starptautisko desmitgadi par miera kultūru pasaulē un bērnu dzīvi bez vardarbības”, bet 2010 gadu kā šīs dekādes noslēguma gadu, kā arī vēršot uzmanību uz veiksmīgām un savstarpēji cieņpilnām kultūru attiecībām kā pamatam miera kultūras attīstībai ir pasludinājusi par „Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu” un „Starptautisko jaunatnes gadu”. Tā ietvaros tieši jauniešiem tiek dota galvenā loma un mudinājums uzņemties iniciatīvu un vadošās pozīcijas, lai vairotu mieru pasaulē un savstarpējo sapratni starp dažādām kultūrām.


Jaunieši tiek aicināti aizdomāties par to, kāda varētu būt mierpilna un harmoniska pasaule un ko ikviens jaunietis varētu darīt, lai šo pasauli tādu radītu. Lai iesaistītu jauniešus un uzklausītu viņu viedokli par miera kultūras veicināšanu pasaulē, Goi miera fonds sadarbībā ar UNESCO rīko eseju konkursu ”Mana loma veidojot mierpilnu pasauli” aicinot ikvienu jaunieti, arī Latvijā, nepalikt novārtā, bet skaidri paust savu viedokli un tapt sadzirdētam visā pasaulē. Šī konkursa galvenā balva ir 100, 000 Japānas jēnu (apmēram 1000 ASV dolāri) un ceļojums uz apbalvošanas ceremoniju Tokijā.


Noteikumi, lai piedalītos konkursā:
- Esejā jāietver savs redzējums par to, kāda varētu izskatīties mierpilna un harmoniska pasaule un ko ikviens jaunietis visā pasaulē varētu darīt, lai šo vīziju realizētu.
- Eseju var iesniegt jebkurš jaunietis līdz 25 gadu vecumam kādā no sekojošajām vecuma kategorijām:
· Bērni līdz 14 gadu vecumam;
· Jaunieši no 15- 25 gadu vecumam.
- Esejas apjoms ir līdz 800 vārdiem angļu, vācu, franču vai spāņu valodās, vai arī līdz 1600 zīmēm japāņu valodā.
- Iesniedzot darbu ir jāpievieno titullapa, kurā ir norādīta sekojoša informācija:
· Kategorija (bērnu, vai jauniešu), kurai eseja tiek pieteikta;
· Esejas nosaukums;
· Autora vārds, pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
· Tautība;
· Vecums (kāds būs sasniegts 30. jūnijā) un dzimums;
· Skolas nosaukums (ja mācās);
· Esejas vārdu skaits.
- Eseju konkursā pieteiktiem darbiem ir jābūt oriģināliem un līdz šim nepublicētiem.
- Esejas autors var būt viena persona, kādas jauniešu grupas kopīgi rakstīti darbi netiks izskatīti.
- Iesniegto eseju autortiesības tiek piešķirtas organizatoriem.


Balvas:
1. vieta – sertifikāts un 100, 000 Japānas jēnu (aptuveni 1000 ASV dolāri), kā arī ielūgums uz balvas pasniegšanas ceremoniju 2010. gada novembrī Tokijā, Japānā ar apmaksātiem ceļa izdevumiem, 1 laureāts;
2. vieta – sertifikāts un 50, 000 Japānas jēnu (aptuveni 500 ASV dolāri), 2 laureāti;
3. vieta – sertifikāts un balva, 5 laureāti.
Veicināšanas balvas – sertifikāts un dāvana, 25 laureāti.


Darbus var iesniegt līdz 30. jūnijam, sūtot:
- Pa pastu: International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation 1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan
- E-pastu:essay@goipeace.or.jp (Microsoft Word formātā).


UNESCO ir pasaulē lielākā starpvaldību organizācija, kas iestājas par miera kultūras iedibināšanu pasaulē un kas ar dažādu programmu un iniciatīvu palīdzību izglītības, kultūras, zinātnes un komunikāciju un informācijas jomās veicina izglītotākas un saprotošākas sabiedrības attīstību, kas ciena kultūru dažādību un novērtē miera kultūras nepieciešamību pasaulē. Piedaloties šajā eseju konkursā, ikviens jaunietis dod savu ieguldījumu, lai palīdzētu UNESCO tuvoties savam mērķim- mierpilnai pasaulei.

Nepaliec vienaldzīgs un piedalies arī tu!


Arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina Latvijas jauniešus dot savu ieguldījumu šī kopējā mērķa sasniegšanā un piedalīties šajā eseju konkursā! UNESCO LNK nepieciešamības gadījumā aicina ikvienu jaunieti vērsties pie UNESCO LNK, lai uzzināto ko vairāk par UNESCO lomu pasaulē un īpaši par UNESCO nozīmi miera kultūras veicināšanā.


Iesniegšanas termiņš līdz 2010. gada 30. jūnijam


Papildinformācija:
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=13023&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html