EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.08.09.

UNESCO: turpmāk Latvijai būs jāuzņemas daudz nopietnāka atbildība Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas jomā


Svētdien, 28. jūnijā UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 33. sesijā, kas no šī gada 22. līdz 30. jūnijam notiek Seviljā, Spānijā, tika pieņemts lēmums par Rīgas vēsturisko centru. Turpmāk Latvijai pašai būs jāuzņemas daudz nopietnāka atbildība UNESCO Pasaules mantojuma vietas – Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības jautājumos, turpinot tā vērtību saglabāšanu iedibināto aizsardzības un kontroles mehānismu ietvaros.

UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 33. sesijas pieņemtajā lēmumā un to pavadošajā ziņojumā uzsvērts, ka UNESCO Pasaules mantojuma centrs, kā arī Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu aizsardzības padome (ICOMOS) atzinīgi novērtē Latvijas sasniegtos rezultātus Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanā, īpaši – jautājumā par likumdošanas sakārtošanu. 2003. gadā ir pieņemts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, izstrādāti un nepārtraukti sadarbībā ar UNESCO Pasaules mantojuma centru pilnveidoti Rīgas vēsturiskā centra plānošanas dokumenti, kā arī nodrošinātas iesaistīto pušu regulāras diskusiju platformas, tāpat izveidota arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome.

Pieņemtais lēmums nenoliedzami novērtē Latvijas aktīvo rīcību iepriekš konstatēto trūkumu novēršanā, ierobežojot vērtības apdraudošu attīstības tendenču virzību Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, tai skaitā arī attiecībā uz Daugavas kreisā krasta apbūves iecerēm.

Taču, neskatoties uz atzinīgajiem vārdiem, Latvijai kā UNESCO Konvencijas par kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un saglabāšanu (1972.) dalībvalstij vēl jāpierāda, ka arī bez ikgadējas UNESCO Pasaules mantojuma centra uzraudzības tā spēj nodrošināt UNESCO Pasaules mantojuma vietas – Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un sabalansētu un pārdomātu attīstību. Līdz ar to Latvijai arvien jāturpina regulāra sadarbība ar UNESCO Pasaules mantojuma centru jautājumos par nozīmīgākajiem jaunajiem attīstības projektiem Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, tai skaitā Daugavas kreisajā krastā, stingri ievērojot visus sagatavotos un iedibinātos plānošanas dokumentus un attīstības koncepcijas. Latvijai ir jāturpina stingri izvērtēt plānotās jaunbūves ar Rīgas vēsturiskajam centram neraksturīgu augstumu vai būvapjomu, ņemot vērā UNESCO Pasaules mantojuma centra rekomendācijas.

UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 33. sesijā nepārdomātas, nesaskaņotas un pasaules mantojuma vietas vērtību iznīcīnošas attīstības projektu dēļ no UNESCO Pasaules mantojuma saraksta tika izslēgta Elbas ieleja Drēzdenē. Tur sākta tilta būvniecība, neskatoties uz vairākkārtējiem UNESCO Pasaules mantojuma centra aizrādījumiem par tā negatīvo ietekmi uz vietas integritāti, līdz ar to šī vieta neatgriezeniski zaudējusi savu īpašas nozīmes pasaules vērtību. Līdzīgu brīdinājumu nepārdomātas attīstības projektu īstenošanas gadījumā saņēma arī Bordo.

Latviju Pasaules mantojuma komitejas 33. sesijā pārstāv UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Rīgas vēsturiskais centrs UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauts 1997. gadā uzsverot, ka „Rīgas vēsturiskais centrs ar tajā saglabājušos samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgendstila arhitektūras piesātinājumu un kvalitāti un 19. gs. koka arhitektūru ir unikāla vērtība, kam līdzīga nav citur pasaulē”.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: + (371) 29109268
E-pasts: liene@tels.lv