EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.05.11.

UNESCO sveic Latvijas Nacionālo bibliotēku jaunās ēkas spāru svētkos


Šodien, 3. maijā notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas spāru svētki, atzīmējot faktu, ka būs sasniegta celtnes augstākā virsotne – 67,07 metri.

Apsveikumu Kultūras ministrei Sarmītei Ēlertei nosūtījis arī UNESCO ģenerāldirektores vietnieks Komunikācijas un informācijas jautājumos Jānis Kārkliņš.

Tajā viņš norāda, ka spāru svētki ir simbolisks mirklis, lai novērtētu uzcelto un apstātos, kopīgi pārdomājot, kā projekts ceļams tālāk, kādas idejas, vērtības un vēlējumus tam dot un ko tajā ielikt turpmāk.

„Šie svētki ir nozīmīgs mirklis Latvijas iedzīvotājiem, un es novēlu ikvienam paņemt no šīs dienas līdzi apziņu, ka Latvijai rūp sabiedrības izglītība un zināšanas un ka Latvija spēj un grib iestāties par labklājību, kuras pamatā ir izglītība, zinātne un kultūra,” savā apsveikumā saka Jānis Kārkliņš.

UNESCO jau ilgstoši ir atbalstījusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu un iestājies par tā virzību un nozīmību zināšanu sabiedrības veicināšanā, ko apliecina 1999. gadā UNESCO pieņemtā Rezolūcija Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstam.

Ir tikai divas bibliotēkas pasaulē – Latvijas Nacionālā bibliotēka un Aleksandrijas bibliotēka –, kuras ir saņēmušas šādu UNESCO atbalstu un novērtējumu. „Tas raksturo pašas dalībvalsts apņemšanos iestāties par tādas zināšanu sabiedrības veidošanos un attīstību, kurā ikviens cilvēks var gūt labumu un izbaudīt zināšanu, bibliotēkās sniegto iespēju, mācīšanās, informācijas un savstarpējās domu apmaiņas augļus,” uzsver UNESCO ģenerāldirektores vietnieks.

1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā tika pieņemta UNESCO rezolūcija Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta atbalstam, aicinot organizācijas dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt visu iespējamo atbalstu šī projekta īstenošanai. 2000. gadā tika izveidota Starptautiskā ekspertu padome Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, un tajā darbojas pasaules vadošie bibliotēku, arhīvu un kultūras nozaru speciālisti.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv