EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.03.10.

UNESCO programmas "Informācija visiem" Starpvaldību padomes 6.sesija


No 2010. gada 29. līdz 30. martam Parīzē, Francijā notiek UNESCO programmas „Informācija visiem” Starpvaldību padomes 6. sesija.


Latviju UNESCO programmas „Informācija visiem” Starpvaldību padomē pārstāv Andrejs Vasiļjevs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Komunikāciju un informācijas programmu padomes eksperts, sabiedrības „Tilde” valdes priekšsēdētājs.


Starpvaldību padomi ievēl UNESCO dalībvalstu Ģenerālā konference. Padomē kopumā ir pārstāvētas 26 pasaules valstis. Latvija tajā ievēlēta uz laiku no 2009. gada līdz 2013. gadam.


UNESCO programmas „Informācija visiem” Starpvaldību padomes 6. sesijā paredzēts diskutēt par starptautiska informācijas sabiedrības ētikas kodeksa izstrādi, par programmas darbu un gūtajiem rezultātiem informācijas pieejamības nodrošināšanā pasaulē, kā arī par pieredzes apmaiņu Informācijas sabiedrības observatorijā (UNESCO Observatory on the Information Society) un programmas īstenošanu UNESCO dalībvalstīs nacionālā līmenī.


UNESCO programma „Informācija visiem” (Information for All Programme (IFAP)) ir starpvaldību programma, kas izveidota 2000. gadā, lai risinātu informācijas laikmetam aktuālus informācijas pieejamības, lietotprasmes un ētikas jautājumus, kas ir globāli nozīmīgi un saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujo attīstību. Programmas pamatuzdevums ir veicināt informācijas kā nozīmīga attīstības resursa vienlīdzīgu pieejamību pasaulē. Programmas „Informācija visiem” īstenošana norit saistībā ar Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society (WSIS)) Rīcības plāna īstenošanu un, sadarbojoties ar tādām starptautiskām organizācijām, kā Starptautiskā bibliotēku asociāciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)) un Starptautiskā arhīvu padome (International Council on Archives (ICA)).