EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.11.10.

UNESCO Pasaules mantojuma centra animāciju konkursā piedalās 21 jaunietis no Latvijas


21 jaunietis no Valmieras, Talsiem, Ādažiem un Rīgas ir iesnieguši savus darbus Latvijas nacionālās atlases animācijas konkursam „Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē”. Piecu laureātu darbi tiks nosūtīti dalībai starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma centra animācijas konkursā par Patrimonito piedzīvojumiem mantojuma pasaulē. Savukārt starptautiskā konkursa uzvarētāju darbi tiks iedzīvināti profesionālā animācijas filmā, kuru izplatīs UNESCO rīkotajos pasākumos visā pasaulē.


Līdz 11. novembrim Latvijas nacionālās atlases konkursam iesniegtos darbus vērtē žūrija, un labākajiem no tiem tiks piešķirtas balvas. Taču ņemot vērā to, ka visi konkursam iesniegtie darbi ir ļoti radoši un pārdomāti sagatavoti, tie visi būs skatāmi “kim?” izstāžu zālē no 16. līdz 24.novembrim un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) decembrī.


Animācijās jaunieši ir snieguši savu redzējumu un risinājumus gan mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, gan tam, kā iesaistīt sabiedrību sakārtotas mantojuma vides veidošanā. Kadru plānu sērijās Patrimonito, kas ir stāsta galvenais varonis, sakopj Rīgas vēsturiskā centra vietas, uzrunā sabiedrību, izceļ mantojuma vērtības, piesaista palīgus mantojuma sakārtošanā, uzklausa mantojuma vietu stāstus u.t.t. Kadru sērijas unikāli attaino jauniešu skatījumu uz Rīgas vēsturisko centru, tā vērtībām un iespējām pārdomātai attīstībai un tam, kā uzturēt patīkamu un pieejamu vidi ikvienam.


Nacionālās atlases animācijas konkursu „Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē” organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar VKPAI un Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojektu „kim?”. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par UNESCO Pasaules kultūras mantojumu, tā vēsturisko un kultūras vērtību, kā arī mudināt jauniešus pašiem formulēt savu lomu mantojuma saglabāšanā. Konkurss Latvijā tiek rīkots Pasaules mantojuma izglītības programmas ietvaros, atsaucoties UNESCO Pasaules mantojuma centra iniciatīvai.


Starptautisko animācijas sēriju projektu ar Patrimonito tēlu galvenajā lomā uzsāka UNESCO Pasaules mantojuma izglītības centrs 1998. gadā. Projekta mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus pasaules mantojuma vietu skaidrošanā un iepazīšanā caur pašu jauniešu radošu mantojuma vietu stāstu stāstīšanu. Projektā jaunieši tiek mudināti atklāt savu redzējumu un piedāvāt risinājumus par mantojuma saglabāšanas, attīstības, kopšanas un izpētes jautājumiem ar zīmētām animācijām par Patrimonito piedzīvojumiem. Konkurss ir starptautisks, taču vispirms tiek organizētas nacionālās atlases UNESCO dalībvalstīs.


Patrimonito Latvijas nacionālās atlases animācijas konkursā šā gada septembrī tika aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, iesniedzot animācijas kadru plāna oriģinālu UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā.


Vairāk par konkursu: http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/Patri.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv