EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.10.13.

UNESCO nedēļā - vairāki desmiti pasākumu par lokālo mantojumu un tradīcijām

Gandrīz 40 vietās visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notiks dažādi pasākumi, kas veltīti lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai. UNESCO nedēļa noritēs no 14. līdz 18. oktobrim, un šogad tā tiks aizvadīta, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 10. gadadienu.

Dažādi stāstnieku sarīkojumi un sarunas par lokālo vēsturi un notikumiem ar vietējiem iedzīvotājiem notiks Pelčos, Pilsrundālē, Bišumuižā, Rēzeknes novada Nautrēnos, Tukuma novada Sēmes pagastā, Ventspilī, Ventspils novada Zlēkos, Alsungā, Kuldīgā u.c.

Talsu novada muzejā 18. oktobrī plkst. 17.00 notiks pasākums “Suiti meklē suitus”, kurā aicināti piedalīties suitiskās identitātes nesēji Talsu un apkārtnes novados, bet pasākumu kuplinās “Suitu sievas”. Muzejā apskatāma arī izstāde “Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads” kā turpinājums izstāžu ciklam par dziedāšanas tradīciju Talsos un apkārtnē. Savukārt Salacgrīvas bibliotēkā 16. oktobrī plkst. 16.00 būs tikšanās ar lībiešu dzimtas pēcteci Anitu Emsi, kura ir lībiešu kultūrvēstures un valodas mantojuma glabātāja un prot runāt lībiskā dialekta Svētciema izloksnē.

Raunas austuve 17. oktobrī būs atvērta ekskursijām skolēniem, lai iepazīstinātu ar aušanu, gatavajiem audumiem, rakstiem, seno Raunas audēju grāmatu un Raunas aušanas pulciņa vēsturi. Arī Balvu novada muzejā 18. oktobrī plkst. 10.00 noritēs aušanas meistardarbnīca ar audēju Ivetu Gabrāni. Savukārt Baltinavas novada muzejā 14. oktobrī notiks tradicionālo lupatu deķu darināšana. Pasākumā dalībnieki iegūs informāciju par UNESCO, pētīs Baltinavas novada muzeja krājumā esošos lupatu deķus, skatīs Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa un “Paaudžu centra” austos lupatniekus, kā arī paši aktīvi līdzdarbosies lupatu deķu darināšanā.

Vecpiebalgas vidusskolā 17. oktobrī plkst. 13.00 un Madlienas vidusskolā 17. oktobrī plkst. 15.30 Gaujienas Jāzepa Vītola fonds piedāvās izglītojošu muzikāli teatrālu programmu “Gaujiena – mana paradīze”, kas stāstīs par profesoru Jāzepu Vītolu. Komponista atmiņās, fotogrāfijās un mūzikā iejutīsies Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve un Jānis Krišjānis. Jāzepa Vītola 150. gadadiena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam.

UNESCO nedēļā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs rīkos seminārus jauniešiem un skolotājiem, teorētiskas un praktiskas nodarbības Kuldīgas tautas tērpa krekla darinātājiem. Nodarbības un lekcijas ar dančiem un rotaļām u.c. pasākumi skolēniem par lokālo mantojumu notiks arī Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolā un Ēvelē, bet Ventspils bibliotēkā – konkurss skolēniem “UNESCO zināšanu spēle”. Savukārt Talsu novada muzejā 15. oktobrī tiks piedāvāta lekcija ”Dziesmu svētku tradīcijas Talsu novadā”, bet Kuldīgas novada tautastērpu darināšanas un valkāšanas klasē “Pūralāde” 16. oktobrī plkst. 17.00 pulcēsies rokdarbnieces no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas un dalīsimies ar zināšanām un pieredzi, kā arī aicinās klātesošos nodarboties ar rokdarbiem, it īpaši balstītiem uz lokālo mantojumu. Arī Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkā 15. oktobrī notiks tikšanās ar vietējo audēju Vilmu Segliņu, atmiņu uzklausīšana un kopīgas draudzības jostas noaušana.

“Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzejā no 14. līdz 18. oktobrim  plkst. 15.00 tiks demonstrēts Latvijas enerģētikas nemateriālais kultūras mantojums – filma “Kā tapa Ķeguma spēkstacija. Kārļa Dumbrāja atmiņas”. Ventspils Gāliņciema bibliotēka 18. oktobrī notiks prezentācija “Stāsti, spēlē, svini darini un zini!” par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm. Savukārt izstāde par lokālo mantojumu būs apskatāma Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā.

Mārtiņdienas tradīcijām veltīti pasākumi un izzinošas aktivitātes notiks Ventspils muzejā, bet Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā no 14. līdz 18. oktobrim noritēs radošo darbnīcu nedēļa “Rādām, stāstām, dziedam, dejojam”, kurā katras nodaļas pedagogi un izglītojamie prezentēs latvisko kultūras mantojumu, atbilstoši savas nodaļas specifikai. Limbažu Bērnu bibliotēkā 16. oktobrī pasākumā “Vecmāmiņas padoms” dalībnieki stāstīs par prasmēm un zināšanām, ko guvuši no savām vecmāmiņām, un par tradīcijām, kas ģimenēs tiek koptas no paaudzes paaudzē. Bet Līvbērzes kultūras namā 12. oktobrī plkst. 14:00 notiks folkloras kopas ‘’Zemgaļi’’ un TLMS ‘’Līve’’ 35. gadu jubilejas pasākums.

Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) aktivitātē “Pastāsti par savu mantojumu”, kas tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru pieteikti dažādi pasākumi, kuru mērķis ir aktualizēt novadpētniecību un starppaaudžu dialogu. Alsungas novada bibliotēka piedāvās stāstījumu par Gāču klētiņu, kas celta 1787. gadā Alsungā, Jaunpils novada dome rīkos sarunu par mājas vīna gatavošanas tradīcijām, aušanas tradīcija kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausme tiks izcelta Raunas novadā, bet lībiskā dialekta Svētciema izloksnes saglabāšana kā nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšana tiks aktualizēta Salacgrīvas novadā.

Konvencijas 10. gadadiena sakrīt ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem nemateriālā kultūras mantojuma jomā Latvijā. Pirms desmit gadiem Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu, un šī gada vasarā aizvadīti XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Šogad tiek gatavots arī pirmais Latvijas ziņojums par suitu kultūrtelpas saglabāšanas plāna īstenošanu kopš 2009. gada, kad tā iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama īpaša saglabāšana, sarakstā.

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109

Lejuplādējamie dokumenti: