EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.10.15.

UNESCO nedēļā - UNESCO ģenerāldirektores vietnieka Getačuja Engidas uzruna UNESCO LNK Asamblejai

UNESCO nedēļā - UNESCO ģenerāldirektores vietnieka Getačuja Engidas uzruna UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejai:

Cienītā kultūras ministre Dace Melbārde un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, godātie UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas locekļi, dāmas un kungi!

Man ir tas gods uzrunāt Latvijas Nacionālās komisijas Asambleju, kas sapulcējusies, lai atzīmētu UNESCO 70. gadadienu. Vēlos pateikties Nacionālajai komisijai par šo iniciatīvu, kas notiek UNESCO nedēļas ietvaros Latvijā un skaidri apliecina Latvijas valdības un tautas apņemšanos īstenot UNSECO vērtības un mērķus.

Vēlos izmantot šo iespēju, lai uzslavētu UNESCO nedēļas misiju mudināt partnerus – muzejus, skolas, bibliotēkas un pašvaldības – rīkot dažādus UNSECO tēmām un programmai veltītus pasākumus.
Man ir zināms, ka nacionālā komisija ir ieguldījusi darbu arī dažādos starptautiskajām UNESCO desmitgadēm, gadiem un dienām veltītos pasākumos, piemēram, Starptautiskajā kristalogrāfijas gadā un Starptautiskajā dzimtās valodas dienā. Nevaru nepieminēt arī Latvijas Nacionālās komisijas un tās partnerkomisiju vadošo lomu Baltijas ceļa 25. gadadienas atzīmēšanā 2014. gadā un projekta “Baltijas ceļa stāsti” īstenošanā ar nolūku veicināt cilvēku izpratni par šo vēsturisko brīvības akciju.

Dāmas un kungi, UNESCO tika dibināta postoša pasaules kara izskaņā, balstoties uz pārliecību, ka miers pasaulē bija rodams citādā ceļā – veicinot solidaritāti, vienlīdzību un cieņu sieviešu un vīriešu prātos.

Jau no sākta gala nacionālajām komisijām ir bijusi nozīmīga loma organizācijas konstitucionālajā uzbūvē, kā to bija iecerējuši tās dibinātāji. Kā paredz UNESCO Satversmes 7. pants, nacionālās komisijas konsultē savas attiecīgās valdības jautājumos par organizāciju un darbojas kā koordinācijas iestādes visos tai svarīgajos jautājumos. Nacionālajām komisijām un to starptautiskajam tīklam, kas ir unikāls visā Apvienoto Nāciju sistēmā, organizācijas dibinātāji uzticēja misiju būt tikšanās vietām un vienojošiem tiltiem starp valsts iestādēm un institūcijām, NVO un ekspertiem.

Nacionālajām komisijām ir neatsverama loma arī sabiedrības skatījuma uz UNESCO veidošanā un izglītības, zinātnes un mākslas kopienas mobilizēšanā ar mērķi radīt mieru cilvēku prātos. Šī loma vēl nekad nav bijusi svarīgāka. Šodien pasaule saskaras ar jauniem un sarežģītiem izaicinājumiem, un mums jāstājas tiem pretī ar tādu pašu drosmi, bezbailību un vīziju kā pirms 70 gadiem. Redzot vardarbību pret skolām, kultūras daudzveidību, brīvību un cilvēktiesībām, mums kopīgiem spēkiem jāveido pamats ilgstošam mieram un ilgtspējīgai attīstībai, lai veicinātu tehnisko, ekonomisko un finansiālo izaugsmi, stingri ievērojot universālas vērtības. Mums – UNESCO un nacionālajām komisijām – jāmobilizē spēki un jāizplata vēstījums par mieru un abpusēju sapratni, lai pasaules kopiena veidotos saliedēta un mierpilna.

Neviena sabiedrība nevar pastāvēt pati par sevi. Cilvēcei jābūt kā vienotai kopienai ar kopīgām cilvēktiesībām, pagātni un nākotni. Paldies par uzmanību!