EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.10.16.

UNESCO nedēļa: Pašvaldības izvērtēs ieguvumus no iesaistes UNESCO kultūras un izglītības programmās

Foto: UNESCO LNK / Evija Maļkeviča

12. oktobrī – UNESCO nedēļā – Latvijas Pašvaldību savienībā tiksies mantojuma eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas aktīvi darbojas UNESCO kultūras un izglītības programmās. Viņi dalīsies pieredzē par to, ko pašvaldības attīstībai sniedz kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana un izcelšana.

Kādi ir ieguvumi no ieguldītā kultūras mantojuma izzināšanā un izglītībā un kā tas ietekmē pašvaldības ekonomiskos un sociālos rādītājus? Kādas iespējas pašvaldībai sniedz UNESCO zīmols? Uz šiem jautājumiem diskusijas dalībnieki centīsies rast atbildes.

Diskusijā piedalīsies pašvaldību pārstāvji un eksperti no Grobiņas, Kuldīgas, Jēkabpils, Rundāles, Valmieras u.c., kā arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēža padomniece kultūras jautājumos Olga Kokāne, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas nodaļas vadītājs Ivars Liepiņš un Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja, Zemgales stāstnieku festivāla rīkotāja Aelita Ramane.

Ikviens interesents no plkst. 12.00 līdz 14.00 varēs sekot līdzi diskusijai un uzdot jautājumus arī tiešsaistē LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/.

Šī tikšanās un diskusija notiek UNESCO nedēļā, kas norit no 10. līdz 16. oktobrim un ir veltīta 25. gadadienai kopš Latvija pievienojās UNESCO. Tās laikā visā Latvijā notiek pasākumi un aktivitātes, cildinot tos Latvijas dārgumus, ar ko varam lepoties. UNESCO nedēļā UNESCO LNK rosina diskusijas par mantojuma, notikumu, cilvēku, tradīciju u.c. vērtību izcelšanu novados un Latvijā, kā arī starptautiski.

“Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, kas stiprina valstiskumu un piederību, un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai. Latvijas pašvaldībās ir uzkrāta vērtīga pieredze, kā strādāt ar kultūras un dabas mantojuma vietām, nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām, kā arī dokumentārā mantojuma liecībām, kas iekļautas dažādos UNESCO mantojuma programmu sarakstos. Šie pieredzes stāsti ir dažādi un pierāda, ka arī mazas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, darbojoties ar UNESCO programmām, var kļūt par labās prakses piemēru pārdomātai pašvaldības attīstībai,” stāsta Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

UNESCO nedēļa pirmo reizi tika atzīmēta 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Aizvadītajos gados vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notikuši simtiem pasākumu, kas veltīti nacionālo vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO programmām un tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.