EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.10.11.

UNESCO nedēļā – par skolu lomu lokālās pašapziņas veicināšanā

12. oktobrī plkst. 10:00 viesnīcā „Maritim Park Hotel Rīga” (Rīgā, Slokas ielā 1) notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) rīkotā UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) konference „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā”, kurā atskatīsies uz triju gadu (2008. – 2011.) veikumu šajā projektā.

Konferences plenārsesijā tiks analizēta ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai” attīstībai īstenošana, un tajā ar ziņojumiem uzstāsies Valsts Izglītības satura centra direktors Guntis Vasiļevskis, vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” direktore Daiga Kalniņa un ASP nacionālais koordinators Rolands Ozols. Viņi izcels izaicinājumus un iespējas, kas pieejamas, izglītības iestāžu ikdienu saistot ar starptautisko izglītības politiku. Konferences otrajā daļā ASP dalībskolas iepazīstinās klātesošos ar savu labo praksi un pieredzi, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai, veicinot nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma izzināšanu un saglabāšanu, kā arī realizējot attīstības sadarbību un vides izglītību. Konferenci atklās LR izglītības un zinātnes ministrs, UNESCO LNK viceprezidents Rolands Broks, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete un UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. 
 
Konferences „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā” ietvaros notiks arī Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme. Padomes locekļi tiks aicināti diskutēt par iespējām paplašināt skolu funkcijas, kļūstot par kopienu centriem, kur tiek veidots piedāvājums plašai mērķauditorijai, saistot kopā formālo un neformālo izglītību. UNESCO LNK ekspertu sagatavotajā materiālā „Pašu skolas pašu valdībā” tiek analizēti trīs rīcības virzieni: atbalsts vispusīgai personības attīstībai ikvienā vecumā; atbalsts daudzveidīgu prasmju apgūšanai un pielietošanai un atbalsts iekļaujošas, saliedētas, pilsoniski aktīvas sabiedrības spēcināšanai. Konsultatīvās padomes locekļi tiks aicināti apkopot ieteikumus un spriest par priekšnoteikumiem rīcības virzienu īstenošanai, darbojoties ar trim skolu profiliem, kurus speciāli sanāksmei ir sagatavojis Baltijas Sociālo zinātņu institūts.
 
„Sabiedrība ir novērtējusi skolas lomu kā lokālās pašapziņas veicinātāju. Galvenais ir uzdrīkstēties skolai un pašvaldībai kopā paskatīties uz sevi un izvērtēt, cik efektīvi var tikt izmantoti pieejamie resursi – vides, ekonomiskie, kultūras un sociālie, lai veidotu iekļaujošu sabiedrību, kura pamana katru iedzīvotāju ar viņa vajadzībām, sākot no dzimšanas brīža, un pielāgo nevis cilvēku sistēmai, bet sistēmu cilvēkam. Svarīgi ir nevis aizrauties ar sacensību un ciest no „mazā brāļa” kompleksa, bet atklāt tās „rozīnītes”, kas padara katru vietu īpašu. „Suitu dziesmas”, Kuldīgas vecpilsēta vai Daugavas loki – savijoties kopā tradicionālajam ar inovatīvo, veidojas lokālā pašapziņa, kas jākopj un jāattīsta,” norāda UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.
 
Konsultatīvās padomes sanāksmē piedalīsies vairāk nekā 30 pārstāvji no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, piemēram, no Latvijas vecāku apvienības „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Pašvaldību savienības, plānošanas reģioniem, Darba devēju konfederācijas, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Profesionālās izglītības biedrības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas,  Valsts prezidenta kancelejas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Britu padomes Latvijā u.c. 
 
Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās UNESCO, no šā gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO LNK rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem sabiedrība aicināta iesaistīties dažādās aktivitātēs, izzinot un iepazīstot UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā. Lielākā daļa šo pasākumu notiks tieši izglītības iestādēs visā Latvijā – Jēkabpilī, Daugavpilī, Kuldīgā, Iecavā, Apes novadā, Gaujienā, Salaspilī, Ogrē, Vecumniekos, Limbažos, Ventspilī, Mežotnē, Madonas novadā, Grobiņā, Krustpils novadā, Aucē, Zaķumuižā, Suntažos, Baldonē, Talsos u.c.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv
 
Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com!