EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.10.15.

UNESCO nedēļā – par panākumiem un izaicinājumiem organizācijas darbībā

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēde 14. oktobrī – UNESCO nedēļā – būs veltīta šīs lielākās izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas darbībai un Latvijas kā vienas no tās dalībvalsts sasniegumiem, darbojoties šajā valstu savienībā. Šogad UNESCO aprit 70 gadi.

„Pasaules sabiedrībai ir jāmeklē veidi, kā izglītību, kultūru un zinātni padarīt par miera avotiem. Viens no veidiem ir kultūras stiprināšana visās tās daudzveidīgajās formās, kas aicina respektēt ikviena cilvēka cieņu un dažādu tautību un nāciju tiesības uz savu īpašo dzīvesveidu un kultūras praksēm. Mūsdienu cilvēkam nepieciešams meklēt spēku gadsimtos krātajās vērtībās un laikmetīgās kultūras izpausmēs, kas rosina būt atbildīgiem par savu rīcību, aizsargāt un saudzēt visas mūsu planētas dzīvās dabas formas,” stāsta Dace Melbārde, kultūras ministre un UNESCO LNK prezidente. Viņa arī norāda, ka Latvija, darbojoties UNESCO, ir pierādījusi savu kompetenci un autoritāti vairākās jomās, no valsts, kas meklē padomu, kļūstot par intelektuālo donorvalsti, kas var būt paraugs citām. ”UNESCO – tā ir iespēja izzināt katras šīs planētas unikālās valsts viedokli un to saklausīt,” uzver Dace Melbārde.

Šis ir laiks, kad Latvija aktīvi gatavojas arī līdzdalībai UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijā, kas notiks 2015. gada 3.–18. novembrī. Tāpēc UNESCO LNK Asamblejā tiks lemts par Latvijas delegāciju un izskatīti tās uzdevumi sesijā. Kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente Dace Melbārde uzstāsies UNESCO dalībvalstu debatēs, savukārt izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalīsies augsta līmeņa sanāksmē, kurā tiks pieņemts rīcības ietvars “Izglītība 2030: ceļā uz iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītību visiem”. Tāpat Latvijas dalība plānota UNESCO Jaunatnes forumā, UNESCO nacionālo komisiju forumā, kā arī Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību dalībvalstu ģenerālās asamblejas 20. sesijā.

Ģenerālās konferences laikā notiks UNESCO starpvaldību institūciju vēlēšanas, pašlaik Latvija ir ievēlēta Starpvaldību komitejā Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai līdz 2016. gadam un Latvija ieņem UNESCO Starptautiskā izglītības biroja viceprezidējošās valsts statusu uz laiku līdz 2016. gadam.

Sēde sāksies plkst. 10:00, tā notiks Kultūras ministrijā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā.

UNESCO LNK Asamblejas sēde notiek UNESCO nedēļā, kuras laikā no 12. līdz 18. oktobrim vairāk nekā 100 pasākumi visā Latvijā aicina ikvienu izzināt vietējo kultūras mantojumu. Izstādes, izglītojošas ekskursijas, konkursi, lekcijas, stāstu pēcpusdienas un daudzus citus interesantus un izzinošus pasākumus vairāk nekā 30 pilsētās un novados rīko gan pašvaldības, gan skolas un bibliotēkas, gan arī muzeji un citas organizācijas. Vairāk par UNESCO nedēļu

Vairāk informācijas par UNESCO
Video “Kas ir UNESCO?”