EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.10.11.

UNESCO nedēļa Latvijā atzīmēta gandrīz 100 mācību iestādēs, bibliotēkās un muzejos

Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO), no šā gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) rīkoja UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem sabiedrībai tika piedāvātas dažādas aktivitātēs, lai izzinātu un iepazīstu UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā.

UNESCO nedēļa tika atzīmēta vairāk nekā 80 mācību iestādēs, t.sk. 10 mūzikas un mākslas skolās, 10 bibliotēkās un 7 muzejos. Īpaši aktīvi UNESCO nedēļas pasākumu rīkošanā iesaistījās UNESCO LNK partneri un dalīborganizācijas Kuldīgā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Limbažos, Valmierā, Ventspilī, Rīgā, Grobiņas, Rēzeknes, Iecavas un citos novados. 
 
Visu nedēļu notika gan pasākumi, gan semināri un diskusijas, gan arī koncerti un izstādes, kā arī konkursi, mācību stundas, lekcijas un tikšanās. Muzeji – UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā un nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju glabātāji piedāvāja apmeklētājiem bezmaksas ekspozīcijas un īpašas programmas.
 
UNESCO nedēļa tika atklāta ar videokonferenci, kurā piedalījās UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” dalībnieces – Alūksnes, Dubultu un Iecavas bibliotēkas un UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. Tajā bibliotēku apmeklētājiem bija iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus un iegūt atbildes par UNESCO. Enerģētikas muzejā Ķegumā tika atklāta jauna izglītības programma „Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca fotoobjektīvu”, kas interesentiem tiks piedāvāta arī turpmāk. 14. oktobrī notika salidojums „UNESCO un Es”, kurā tikās tie, kuri reiz darbojušies UNESCO projektos, jaunatnes programmās, palīdzējuši pasākumu organizēšanā un piedalījušies UNESCO LNK darbā.
 
Pasākumi par godu Latvijas dalībai UNESCO turpināsies un tiks rīkoti vēl arī nākamgad, tā kā 1992. gadā tika izveidota UNESCO LNK. Vairāk par UNESCO nedēļu – www.unesco.lv.  
 
UNESCO nedēļas mērķis bija aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu, informēt par UNESCO darbību, pievērst uzmanību un izskaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, sniegt informāciju par jau paveikto un atspoguļot īstenoto programmu rezultātus un sasniegumus Latvijā, kā arī piedāvāt platformu viedokļiem un jaunām iniciatīvām.
 
2011. gada 14. oktobrī apritēja 20 gadi kopš tās dienas, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO tās galvenajā mītnē Parīzē. Kā savās atmiņās stāsta pirmā Latvijas vēstniece Francijā un UNESCO Aina Nagobads – Ābolas kundze, toreiz bija dotas tikai 48 stundas laika, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus Latvijas pieteikumam dalībai UNESCO. Tas tika paveikts, un 1991. gada 14. oktobrī Latvijas karogu vēstniece svinīgi ienesa UNESCO galvenajā mītnē Parīzē un novietoja blakus pārējo pasaules valstu karogiem. 
 
UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. Tā ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Šo mērķu īstenošanai UNESCO Konstitūcija paredz, ka katra dalībvalsts dibina savas valsts UNESCO Nacionālo komisiju UNESCO programmu īstenošanai dalībvalstī un kā aizstāvi un padomdevēju izglītības, zinātnes, kultūru, komunikāciju un informāciju jomu jautājumos.
 
1992. gadā dibinātā UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona LR Ministru kabineta pārraudzībā ar mērķi stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv
 
Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.comDraugiem.lv un Facebook.com!