EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.10.16.

UNESCO nedēļā atzīmēs 25. gadadienu kopš Latvija pievienojās UNESCO

Šogad UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim tiks atzīmēta 25. gadadiena kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO). Tās laikā visā Latvijā notiks pasākumi un aktivitātes, cildinot tos Latvijas dārgumus, ar ko varam lepoties.
 

 

UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) vēlas rosināt diskusijas par mūsu vērtību – mantojuma, notikumu, cilvēku, tradīciju – izcelšanu ne vien novados un Latvijā, bet arī starptautiski. Tāpēc LNK, tās sadarbības tīkli un partneri UNESCO nedēļā īstenos akciju “UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajā sarakstā esošajiem. Latvijas pašvaldības, skolas un bibliotēkas rīkos stāstu un sarunu vakarus, diskusijas ar cilvēkiem, kuri gatavi dalīties savā pieredzē un pārdomās par UNESCO darbību.

7. oktobrī UNESCO nedēļa un Latvijas pievienošanās UNESCO 25. gadadienas atzīmēšana tiks ieskandināta ar svinīgu pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB).

Plkst. 13.30 notiks diskusija par vērtībām un Latvijas ieguldījumu UNESCO attīstībā, kuru vadīs bijušie LNK ģenerālsekretāri Dagnija Baltiņa un Rolands Ozols. Tajā piedalīsies LNK sadarbības partneri – valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvji, kā arī bijušie LNK darbinieki, t.sk., piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Daugavpils Universitātes prorektore Inese Kokina, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa u.c.

Plkst. 15.00 LNB tiks atklāts UNESCO digitālais stends. LNB ir zināšanu sabiedrības simbols, un tai atbalstu ir paudusi arī UNESCO. Stendā pieejamā informācija ikvienam LNB apmeklētājam dos iespēju uzzināt par UNESCO darbību un smelties iedvesmu UNESCO ideālos. Stenda atklāšanā piedalīsies arī Lietuvas, Somijas, Zviedrijas u.c. valstu vēstnieki.

“UNESCO sniedz mums iespēju ieraudzīt un izprast pasauli tās daudzveidībā, atrast kopīgo un atšķirīgo un saprast, kā tas, kas iesēts senā pagātnē, veido mūsu tagadni un nākotni. Mēroga paplašināšana ir svarīga, lai neiestigtu ikdienas rutīnā un nezaudētu spēju uzdrīkstēties iet pa ceļiem, kuri nav aprakstīti visiem pieejamās rokasgrāmatās. Latvijai kopš tās pievienošanās UNESCO ir izdevies pierādīt, ka mums ir drosme, talants un spēja savu valsti apliecināt gan vārdos, gan darbos. Latvijai ir vajadzīgs UNESCO, lai labāk apzinātos savu spēku un varēšanu, saskatītu vērtības tuvumā un tālumā un mācētu tās izcelt, padarot par iedvesmas avotu gan personīgajai izaugsmei, gan vides pilnveidei,” saka UNESCO LNK prezidente, kultūras ministre Dace Melbārde.

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

UNESCO nedēļa pirmo reizi tika atzīmēta 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Aizvadītajos gados vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notikuši simtiem pasākumu, kas veltīti nacionālo vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO programmām un tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.