EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.01.09.

UNESCO LNK vienojas ar IZM par turpmāko sadarbību izglītības un zinātnes jomā


Šodien, 28. janvārī Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa parakstīja līgumu par turpmāko sadarbību izglītības jomā globālās kustības „Izglītība visiem” ietvaros.

Globālā kustība „Izglītība visiem” ir UNESCO koordinēta kustība visā pasaulē ar mērķi veicināt iekļaujošas izglītības pieejamību ikvienam jebkurā dzīves posmā. Lai nodrošinātu Latvijas integrāciju un aktīvu līdzdalību šajā kustībā, noslēgtajā sadarbības līgumā UNESCO LNK un IZM apņemas kopīgi koordinēt un atbalstīt šīs kustības mērķus, ar to saistīto pasākumu un programmu īstenošanu un ieviešanu Latvijā.

Vienošanās starp IZM un UNESCO LNK paredz sadarbību līdz 2015. gadam, kurš visā pasaulē ir noteikts kā robežas gads „Izglītība visiem” mērķu īstenošanā. Šo mērķu īstenošanas pamatā ir 2000. gada Pasaules izglītības foruma Rīcības ietvara programma „Izglītība visiem” un Starptautiskā stratēģija Dakāras rīcības ietvara programmas „Izglītība visiem” īstenošanai. Sadarbības līguma ietvaros UNESCO LNK un IZM sadarbosies arī konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanā, kā arī ikgadējās starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” (aprīlī) pasākumu un aktivitāšu organizēšanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā teikts, ka izglītība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Lai veicinātu izglītības ilgspējīgu attīstību kā miera un stabilitātes atslēgu gan katrā valstī atsevišķi, gan valstu savstarpējās attiecībās, ir jāveicina ikvienas personas aktīva līdzdalība sabiedriskajās un tautsaimniecības norisēs 21. gadsimtā, kuru raksturo strauja globalizācija un piesātināta informācijas telpa.


Papildinformācija:

www.unesco.lv

Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv