EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.04.11.

UNESCO LNK Talsos atklāj ceļojošo izstādi „Pasaules atmiņa”


20 gadi kopš Latvijas pievienošanās UNESCO


Piektdien, 15. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā konferences „Jaunieši savai pašvaldībai” ietvaros tiks atklāta UNESCO programmai „Pasaules atmiņa” veltīta ceļojošā izstāde, ar kuru UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) uzsāk aktivitāšu kopumu, kas visa gada garumā tiks veltītas 20. gadadienai kopš Latvijas pievienošanās UNESCO 1991. gada oktobrī.


Izstādē varēs iepazīties ar UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajām nominācijām, apskatot Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju, kurā dokumentēta Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936. – 1940. gadā, Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, Raiņa un Aspazijas saraksti 1894. – 1929. gadā un Latvijas Centrālās Padomes Memorandu.


Tāpat izstādē varēs iegūt informāciju par divām UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautajām nominācijām no Latvijas – Dainu skapi un Baltijas valstu kopīgi sagatavoto dokumentārā mantojuma kopumu „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.


Ceļojošā izstāde „Pasaules atmiņa” līdz pat šā gada decembrim būs apskatāma UNESCO Asociēto skolu projekta skolās un bibliotēkās Latvijas novados.


UNESCO programma „Pasaules atmiņa” tika dibināta 1992. gadā ar mērķi veicināt dokumentārā mantojuma saglabāšanu un atpazīstamību gan nacionālā līmenī, gan starptautiski. UNESCO programma „Pasaules atmiņa” sniedz atbalstu pasaules dokumentārā mantojuma daudzveidības saglabāšanā un veicina nacionālā dokumentārā mantojuma vērtības apzināšanu. Lai apzinātu un saglabātu Latvijai nozīmīgo dokumentāro mantojumu, 2009. gadā tika izveidots arī programmas „Pasaules atmiņa” nacionālais reģistrs, kurā pašlaik iekļautas četras nominācijas.


Papildinformācija: www.unesco.lv, www.atmina.unesco.lv


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv