EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.05.07.

UNESCO LNK sadarbības partnera – Britu Padomes Latvijā grantu konkurss jaunajiem zinātniekiemBritu Padome piedāvā Latvijas interesentiem jauno zinātnieku apmaiņas programmu, kas paredz uzturēšanās grantus īsām vizītēm (optimālais ilgums 1 nedēļa līdz 3 mēneši) Apvienotās Karalistes pētnieciskajos institūtos, tādējādi sekmējot sadarbības veidošanos dažādās zinātņu nozarēs – gan tehnoloģiju un enerģētikas, gan sociālo un humanitāro zinātņu jomā, īpaši akcentējot pētījumu nozīmi enerģijas un klimata pārmaiņu, nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, astrofizikas, medicīnas un psiholoģijas jomās.


Programmas mērķis ir veicināt pētnieku mobilitāti un starptautisko sadarbību, balstoties uz informācijas, ideju un zināšanu apmaiņu. Programmas pirmajā gadā veiksmīga sadarbība izveidojusies ar 27 valstu zinātniekiem, tostarp – no Austrālijas, Bangladešas, Brazīlijas, Ķīnas, Japānas, Vācijas, Indijas, Meksikas, Turcijas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Pētnieku apmaiņas programmas kopējais finansējums šogad ir £250,000 un tas tiek paredzēts individuālo pētnieku ceļošanas un uzturēšanās izmaksu segšanai.


Prasības pretendentam :
• Iegūts zinātņu doktora grāds vai tiek plānota tā ieguve gada laikā
• Ne ilgāk kā 2 gadu darba stāžs universitātē vai pētnieciskajā institūtā
• Ne vairāk kā 6 gadu pieredze pētniecībā.


Maksimālais granta apjoms vienam pretendentam ir £5000. Pieteikties var arī pētnieku grupa, tomēr katram tās dalībniekam pieteikums jāsniedz atsevišķi.


Pieteikšanās beigu termiņš ir 2007.gada 2. jūnijs. Sīkāka informācija un pieteikuma veidlapas atrodamas Britu Padomes mājas lapā internetā: www.britishcouncil.org/science-rxp


Ja vēlaties intervēt kādu no iepriekšējo gadu stipendiātiem, lūgums sazināties ar Britu Padomes preses sekretāru Antony Watson: e-pasts: antony.watson@britishcouncil.org , Tel: 02073894872

Ja rodas papildus jautājumi, lūgums kontaktēties ar Britu Padomes Latvijā Zinātnes projektu vadītāju Ievu Muižnieci:
e-pasts - Ieva.Muizniece@britishcouncil.lv, Tel. 67504107, mob. 28349518.

Britu Padome Latvijā ir Apvienotās Karalistes valdības atbalstīta, nepolitiska starptautiskā organizācija, kuras pamatfunkcijas ir izglītības piedāvājumu popularizēšana un kultūras sakaru veidošana partnervalstīs. Tā darbojas 233 pilsētās 109 valstīs visā pasaulē, veidojot izpratni par Apvienotās Karalistes idejām un sasniegumiem, sekmējot labākas attiecības starp Britiem un citām nācijām. Padomes darbība tiek fokusēta galvenokārt uz kreativitātes, izglītības un pilsoniskas sabiedrības popularizēšanu