EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.04.13.

UNESCO LNK radi!2013 nedēļu ieskandinās ar suitu sanākšanu

23. aprīlī, Radošās darbības nedēļā radi!2013 Alsungā notiks suitu sanākšana un diskusija par kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēm un suitu kultūrtelpas ilgtspējīgas attīstības veicināšanu. Diskusija tiks īstenota aktivitātes “Meistarvide – telpa elpo” ietvaros, kas ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) iniciatīva sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Piedalīties pasākumā aicināti gan suitu kopienas pārstāvji, gan suitus pārstāvošo novadu izglītības, kultūras, finanšu un attīstības nozaru un nevalstiskā sektora vadītāji un to pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Kopumā Radošās darbības nedēļā radi!2013 notiks 14 pasākumi UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolās, pieci pasākumi – UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla bibliotēkās. Arī “Latvenergo” Enerģētikas muzejs, kas glabā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā sarakstā iekļauto Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju par Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu, skolēniem, studentiem un citiem interesentiem piedāvās izglītojošu ekskursiju un interaktīvas nodarbības “Ķeguma spēkstacijas tapšana”.

Radošās darbības nedēļas atklāšanā, kas notiks 18. aprīlī plkst. 13.00 Andrejsalā, Hedas mājā, VARAM tradicionāli pasniegs arī Radošuma balvu, un to šogad saņems pašvaldības, kuras spēj pierādīt, ka ir iespējams mērķtiecīgi un integrēti izmantot resursus, lai savu vidi padarītu par meistarvidi – vietu, kur uzplaukt idejām, un telpu, kas rosina, vieno un iedvesmo. Arī UNESCO LNK pasniegs savas atzinības balvas pašvaldībām, kuras veiksmīgi īstenojušas identitātes kopšanu.

Savukārt nākotnes izglītības konferencē “Nākotnes skola sākas šodien”, kas notiks 23. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Kaļķu ielā 1, UNESCO LNK piedāvās “Dullā Daukas” darbnīcu, kurā tiks sniegts ieskats, kā jautājumi par kultūras mantojumu var tikt iekļauti un interesenti pasniegti skolu mācību programmā.

Radošās darbības nedēļa noritēs no 22. līdz 28. aprīlim, un šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109269
E-pasts: liene@tels.lv