EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.11.08.

UNESCO LNK piešķīrusi patronāžu projektam „Veltījums dižajam meistaram. Kārlis Zāle – 120”


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piešķīrusi patronāžu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda projektam „Veltījums dižajam meistaram. Kārlis Zāle – 120”.

Projekta ietvaros šā gada 28. oktobrī paredzēti tādi pasākumi, kā zinātniska konference „Kārlim Zālem – 120” Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Kārļa Zāles memoriālā izstādes atklāšana Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, svētbrīdis Rīgas Brāļu kapos, vīru koru koncerts pie Brīvības pieminekļa un koncertiestudējums „Vēlais viesis” Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.

Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds iecerējis izdot arī mācību izdevumu par Kārli Zāli un Rīgas Brāļu kapu ansambļa izveidošanas vēsturi, kas paredzēts izplatīšanai Latvijas skolās.

Kā norāda Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds, – tēlnieka Kārļa Zāles 120. dzimšanas dienas atcerei veltītie pasākumi kalpo kā atgādinājums par Latvijas vēstures izcilu personību, un tie ir rosinājums saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm viņa radīto.

„Šī projekta mērķi un uzdevumi pilnībā saskan ar UNESCO prioritātēm un darbības principiem kultūras jomā tieši saistībā ar kultūras mantojuma aizsardzību un kultūras atmiņas saglabāšanu. Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācija patiesi ir kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamība. Vēlamies izteikt arī atbalstu iecerei Rīgā veidot Kārļa Zāles muzeju, lai atgādinātu Latvijas sabiedrībai un Rīgas viesiem par nozīmīgu Latvijas kultūrvēstures daļu,” stāsta Anita Vaivade, UNESCO LNK Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja.

UNESCO LNK patronāža jeb atbalsts tiks sniegts kādai aktivitātei izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, atļaujot izmantot UNESCO LNK vārdu, akronīmu un/vai logo. UNESCO LNK patronāžu var piešķirt uz noteiktu laiku līdz vienam gadam vai uz noteiktu pasākuma norises laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Patronāžu var iegūt fiziskas vai juridiskas personas, iesniedzot pieteikumu UNESCO LNK Sekretariātā. UNESCO LNK patronāža nenozīmē, ka tās saņēmējam tiek sniegts finansiāls un/vai tiesisks atbalsts aktivitātes īstenošanai.

Nolikums par UNESCO LNK patronāžas piešķiršanu pieejams UNESCO LNK mājas lapā internetā –
http://www.unesco.lv/custom/Nolikums%20par%20LNK%20patronazas%20pieskirsanu1.pdf


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv