EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.11.08.

UNESCO LNK piešķīrusi patronāžu konkursam “Es dzīvoju pie jūras”


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piešķīrusi patronāžu Jūrmalas mākslas skolas rīkotajam VIII Starptautiskajam vizuāli plastiskās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras”.

Konkursa mērķis:
Veicināt interesi par ekoloģiju, jūras daudzveidību un bagātību, interesi un mīlestību par dzimto vietu, akcentēt tās vienreizīgumu, nacionālo kultūru daudzveidīgumu un skaistumu, censties izteikt to vizuāli plastiskajā mākslā.

Konkursā varēja piedalīties ikviens Latvijas bērns un jaunietis vecumā no 5 līdz 20 gadiem, kā arī no Jūrmalas sadraudzības pilsētām.

Konkursa uzdevumi:

• Rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti un vienreizīgumu vizuāli plastiskajā mākslā.
• Iesaistīt bērnus un jauniešus savas apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
• Veicināt sadarbību starp Jūrmalas sadraudzības pilsētām un iepazīt to kultūru.
• Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

Konkursu rīko Jūrmalas mākslas skola sadarbībā ar Līvu Akvaparku.

Konkursam iesniegto darbu izvērtēšana notiks 7.novembrī, konkursa laureātu apbalvošana notiks konkursa labāko darbu izstādes atklāšanā- 20.novembrī plkst. 14.00 LĪVU AKVAPARKĀ (Viestura iela 24, Jūrmala, LV-2010).
Izstāde būs apskatāma līdz 27.decembrim.