EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.09.05.

UNESCO LNK pārstāvji tiekas ar Rīgas mēru Aivaru Aksenoku

Informāciju sagatavoja:
Laila Spaliņa
Rīgas domes priekšsēdētāja preses sekretāre


15.septembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks (JL) tiksies ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāru Rolandu Ozolu un ģenerālsekretāra vietnieci Līgu Grāvīti, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāju Juri Dambi un Rīgas Kultūras pieminekļu inspekcijas priekšnieks Andi Cini, lai apspriestu pilsētai aktuālus jautājumus.

Tikšanās laikā iecerēts pārrunātu sabiedriskajai apspriešanai nodoto Rīgas vēsturiskā centra attīstības un saglabāšanas plānu un Pilsētas attīstības plānu 2006.-2018.gadam. Vēsturiskā mantojuma saglabāšana ir viens no būtiskiem šo plānu mērķiem, īpaši Rīgai, kuras vēsturiskais centrs ir atzīts par visas pasaules sabiedrības kultūrvēsturisko mantojumu.


Tāpat tiks apspriests konkurss jauniešiem „Kultūras mantinieki”, ko organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Rīgas domi, Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Konkursa atklāšana notiks rīt, 15.septembrī. Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu par pasaules mantojuma jautājumiem, taps mācību līdzeklis par pasaules mantojuma jautājumiem.


Rīgas mērs A.Aksenoks par būtisku jautājumu izlemšanā vienmēr atzinis speciālistu un ekspertu viedokli, tāpēc sarunā iecerēts apspriest arī turpmāko sadarbību, lai tikšanās ar UNESCO pārstāvjiem kļūtu par regulāru pasākumu. Konvencija par Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un tās vadlīnijas nosaka iespējamos sadarbības veidus starp UNESCO un pasaules mantojuma sarakstā iekļautajām vietām, tomēr līdz šim Rīgas pilsēta šīs iespējas ir izmantojusi tikai daļēji.