EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.04.07.

UNESCO LNK mājas lapā atklāta on-line diskusija par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītībāŠodien, 23. aprīlī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) mājas lapā (http://www.unesco.lv/lat/index/discussions.html) atklāta on-line diskusija par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītībā.

Diskusijā var piedalīties ikviens, kurš vēlas izteikt savu viedokli jautājumos par to, kāda ir laba un kvalitatīva izglītība, vai par skolēnu mācību sasniegumiem ir atbildīgs pats skolēns vai skolotājs, kādi ir skolas audzināšanas darba uzdevumi šobrīd, kā vecāki piedalās skolas ikdienas dzīvē, kā arī ko un kā vecāki var ietekmēt skolā u.c. Tās rezultāti tiks apkopoti un izmantoti publiskajā diskusijā 27. aprīlī (skat. tālāk tekstā!).

Šī diskusija tiek rīkota, atklājot starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātes Latvijā. Tā notiks līdz 27. aprīlim.

Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” visā pasaulē tiek atzīmēta no 23. līdz 28. aprīlim. Jau ceturto gadu arī Latvijā tās ietvaros notiek dažādi pasākumi, veltīti izglītības jautājumiem. Tos organizē UNESCO LNK sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), lai aktualizētu diskusiju par izglītības kvalitāti, skolotāju profesijas prestižu un atbildības sadalījumu izglītībā, kā arī izglītības procesā iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem.

Kā ik gadu, nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros 25. aprīlī plkst. 14:00 viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme, kurā tiks analizēts pašlaik izstrādes procesā esošais Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projekts. Sanāksmes laikā tiks pārrunāta arī konsultatīvās padomes darbības stratēģija un iespējamie sadarbības mehānismi ar IZM, lai nodrošinātu sekmīgu informācijas apriti, viedokļu apzināšanu par izglītības politikas plānošanas dokumentiem, kā arī ātras reaģēšanas iespējas uz aktuāliem jautājumiem izglītības jomā.

Izglītības un zinātnes ministre, UNESCO LNK viceprezidente profesore Baiba Rivža ir aicinājusi visas Latvijas izglītības iestādes 25. aprīli noteikt par Viesu dienu, aicinot savā profesijā panākumus guvušus cilvēkus (uzņēmējus, politiķus, zinātniekus, māksliniekus, sportistus u.c profesiju un arodu pārstāvjus) uz sarunu ar audzēkņiem par to, kāda loma viņu dzīvē ir bijusi izglītībai, kā tā palīdz viņiem darbā un ko viņi uzskata par labu un kvalitatīvu izglītību.

Savukārt 27. aprīlī plkst. 15:00 IZM Lielajā zālē notiks publiska diskusija par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītības procesā starp izglītības iestādi, izglītojamo un ģimeni. Tajā piedalīsies trīs minēto mērķauditoriju pārstāvji – skolēni, skolotāji un skolu vadītāji un vecāki, kuriem šobrīd bērni ir skolas vecumā un kuri ir sabiedrībā savas jomas profesionāļi – zinātnieki, aktieri, mūziķi, uzņēmēji u.c.

Uz konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmi 25. aprīlī un diskusiju 27. aprīlī laipni aicināti arī masu mediju pārstāvji. Lūdzam pieteikt savu dalību iepriekš pa tālruni 29109268 vai e-pastu: liene@tels.lv.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
T. 29109268
E. liene@tels.lv