EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.05.11.

UNESCO LNK: Latvija iestājas par kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā


Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas sadarbības nostiprināšana radošo industriju jomā ir būtisks apliecinājums skaidrai Latvijas nostājai, kas atzīst kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā, norādīts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) vēstulē Kultūras ministrijai. Komisija izteikusi gandarījumu par ministriju noslēgto Nodomu protokolu par sadarbību radošās industrijas politikas jomā, jo „atbalsts radošās industrijas attīstībai sniedz iespēju veicināt kultūras izpausmju daudzveidību, apzinoties radošuma ekonomisko potenciālu”.

Vēstulē UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa atgādina, ka kultūras industriju attīstība ir viens no būtiskākajiem UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu mērķiem. Latvija šai Konvencijai pievienojās 2007. gada 3. maijā, apliecinot savu vēlmi un gatavību atbalstīt, noteikt un īstenot politiku un pasākumus, kurus tā uzskata par piemērotiem, lai aizsargātu un veicinātu kultūras izpausmju daudzveidību.

Kā norādīts UNESCO Konvencijā, „kultūras norisēm, precēm un pakalpojumiem ir divējāda daba – gan ekonomikas, gan kultūras –, jo tie ir identitātes, vērtību un jēgas izpausme”. Vēstulē Kultūras ministrijai D. Baltiņa akcentē, ka nodomu protokols par sadarbību radošās industrijas politikas jomā liecina par šīs divējādās dabas nozīmi politikas veidošanā. D.Baltiņa arī uzsver, ka šis ir veiksmīgs piemērs, kā īstenot Konvencijas principus dzīvē, tādējādi apliecinot arī novērtējumu Latvijas kultūras industriju lomai attīstībā.

Uzsverot šīs Konvencijas nozīmību, UNESCO LNK apliecina atsaucību sadarbībai kultūras izpausmju daudzveidības veicināšanas, tai skaitā radošās industrijas attīstības, jomā un aicina uz pārdomātu Nodomu protokola, kā arī UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu turpmāku īstenošanu.

Maijā parakstītais nodomu protokols ir apliecinājums ministriju savstarpējai vienprātībai par nepieciešamību saskaņot radošās industrijas attīstības jautājumus, veikt pastāvīgu radošai industrijai pieejamā finansējuma (valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu) apzināšanu un novērtēšanu ar mērķi padarīt finansējumu pieejamāku radošās industrijas aktivitātēm, plānot atbalsta pasākumus radošās industrijas attīstībai Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periodā 2014.-2020.gadam, tāpat sadarboties statistikas pilnveidošanā, pētījumu veikšanā un pieredzes apmaiņā par radošo industriju jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres preses sekretārs
+371 26473310
Andris.Saulitis@km.gov.lv