EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.09.07.

UNESCO LNK Konkurss studentiem – „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!”Konkursa mērķi:
• veicināt jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām
• popularizēt Latvijas pētniecisko institūtu darbību un sasniegumus.
• attīstīt studentu prasmi patstāvīgi veikt pētījumus atsevišķās zinātnes mārketinga jomās un izstrādāt idejas tehnoloģijas reklāmām.

Konkursa uzdevums:
Komandai:
1. iepazīties ar savas augstskolas pētnieciskajos institūtos, laboratorijās vai citās saistītās pētnieciskās iestādēs pēdējos 5 gados radītajiem produktiem, pakalpojumiem, tehnoloģijām, kas jau ir guvuši pielietojumu tautsaimniecībā vai vēl tiek tikai tam gatavoti,
2. pēc savām interesēm izvēlēties vienu,
3. izveidot īsu reklāmas materiālu (līdz 5 minūtēm - kā nelielu iestudējumu, video vai MS PowerPoint vai brīvi izvēlētā prezentācijas programmas formātā) par jauno produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju.

Konkursa dalībnieki:
Konkursā var pieteikties ikvienas Latvijas augstskolas studentu komanda 3 cilvēku sastāvā, bez vecuma ierobežojuma. Studenti var būt no dažādām augstskolām, studiju programmām un dažādos studiju līmeņos.

Konkursa norise:
27. septembris - Konkurss tiek izsludināts Pētnieku Nakts 2007 pasākuma ietvaros, kā arī tiek publicēts UNESCO LNK interneta mājas lapā www.unesco.lv/zinatne.
5. novembris – noslēdzas komandu pieteikšanās.
7. novembris - UNESCO LNK mājas lapā tiek paziņoti apstiprinātie konkursa dalībnieki.
12. novembris – Rīgā notiek Konkursa noslēguma pasākums, un tā laikā Žūrija izvērtē sagatavotos pētījumus un reklāmas prezentācijas un nosaka uzvarētāju.

Balvā – uzvarētāju komandai – biļetes braucienam uz kādu no Eiropas zinātnes parkiem, pārējiem dalībniekiem – piemiņas veltes no organizatoriem un atbalstītājiem

Piedalīšanās:

Komandu pieteikumi ir jāiesūta pa e-pastu office@unesco.lv vai arī pa pastu uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātu Pils laukumā 4 – 206, Rīga LV 1050 ar norādi Studentu Konkursam.

Pieteikumā jānorāda:
Komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi, pārstāvētās augstskolas un studiju programmas, pētījuma reģions (var būt dzīves vieta vai institūta atrašanās vieta), izvēlētā pētnieciskā institūta nosaukums (vēlams, arī adrese) un izvēlētās tehnoloģijas nosaukums jeb īss apraksts un vēlamā reklāmas prezentācijas forma.

Organizatori:

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Atbalstītāji:
LR Izglītības un zinātnes ministrija (Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departaments) un Latvijas Pētnieku mobilitātes centrs, Lielbritānijas Padome Latvijā.