EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.08.09.

UNESCO LNK ģenerālsekretāres Dagnijas Baltiņas uzruna izstādes „The Baltic Way that moved the world” atklāšanā Ārlietu ministrijā


Cienījamie klātesošie!


Pats Baltijas Ceļa fakts un nu jau arī ar to saistītais no 1989. gada notikumiem saglabātais un krātais šīs akcijas organizēšanas un norises dokumentārais mantojums vakardien agri no rīta tika pasludināts par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" starptautiskā reģistra daļu!


Tas nozīmē, ka šis notikums atkal, pēc 20 gadiem, ir ieguvis pasaules atzinību un novērtējumu. Miermīlīgā nevardarbīgā masu kustība ne tikai bija nozīmīgs stūrakmens PSRS bloka sabrukšanā, bet arī pozicionēja Baltijas valstis pasaules kartē un politikā kā demokrātisku un atvērtu reģionu. Baltijas Ceļa dokumentārais mantojums un līdz ar to ikviena atmiņa, foto, fono, video liecība apliecina šī notikuma un ar to saistīto un no tā izrietošo citu aktivitāšu nozīmīgumu un svarīgumu ne tikas pašu Baltijas valstu vēsturē, bet 20. gadsimta vēsturē kopumā.


Kāpēc šis starptautiskā atzinība mums ir svarīga un ko mums tā dod?


Pirmkārt, Baltijas Ceļš ir vērtība, ko visas trīs Baltijas valstis savstarpēji esam atzinušas, un kā tāda tā raksturo arī mūs pašus un mūsu darbus. Baltija ar tās iedzīvotājiem ir aktīvs, pozitīvs reģions, kura kopības pamatā ir tādas vērtības kā vienotība, solidaritāte, brīvības un demokrātija.


Otrkārt, šī starptautiskā atzinība nenoliedzami ir būtiska mūsu pašu vēsturiskajai atmiņai, ne velti saraksts, kurā Baltijas Ceļš ir ticis iekļauts, saucas „Pasaules atmiņa". Šī atzinība vēlreiz atgādina, ka tieši mēs esam spējuši mainīt vēstures gaitu un iestāties par sevi, savu brīvību un neatkarību, par ko pateicīga mums ir arī visa pārējā pasaule. Mēs esam bijuši piemērs un iedrošinājums citiem.


Treškārt, piederība šim sarakstam un šī starptautiskā atzinība nenoliedzami ir mūsu kultūras un vēstures atpazīstamība, kas mums kā mazai valstij ir ļoti svarīga. Vērtēšanas kritēriji iekļūšanai šajā sarakstā ir ļoti augsti, līdz ar to atrašānās tajā reprezentē visas pasaules ieinteresētību un lepnumu par šādu unikālu cilvēci raksturojušu masu nevardarbīgu pretošanās kustību.


Iekļūstot šajā sarakstā mēs esam apņēmušies stāstīt stāstu par Baltijas Ceļu visā pasaulē, un šī izstāde nenoliedzami arī parāda un uzsver, ka saglabātās notikuma dokumentārās liecības ir būtiskas, ne tikai stāstot par pašu faktu, bet jo īpaši atklājot un nodot tālāk tā brīža tautu emocionālo vienotību, ticību kopīgam mērķim pēc neatkarības un nevardarbīgās kustības spēkam.


Arī man, Baltijas Ceļš un ikviena tā liecība nav tikai vēstures fakts, bet gan sajūta un lepnuma avots. Lai gan mani uz šo akciju kā bērnu līdzi aizveda vecāki, apziņa ka es esmu daļa no kopīgā spēka un spīta pēc brīvības, mani nav pametusi arī tagad.


Lai gan Baltijas Ceļš vienlaikus stāsta arī par 50 gadu ilgušo okupāciju un vēstures pāridarījumiem, tas ir viens no mūsu vēstures gaišākiem brīžiem, un tas ir avots, kur mums smelties lepnumu, spēku, pašapziņu un drosmi. Tas, par ko mēs toreiz iestājāmies, mēs esam to sasnieguši!