EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.11.08.

UNESCO LNK atzīmē tās 17 darbības gadus LatvijāOktobrī tiek atzīmēta 17. gadadiena kopš Latvijas pievienošanās UNESCO (ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai).

UNESCO ir ANO specializētā aģentūra, kas savu darbu organizē izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas programmās. Tās dalībvalstu skaits ir sasniedzis 193.

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

Toreiz, kā savās atmiņās raksta pirmā Latvijas vēstniece Francijā un UNESCO Aina Nagobads – Ābola, bija dotas tikai 48 stundas laika, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus Latvijas pieteikumam dalībai UNESCO. Tas tika paveikts, un 1991. gada 14. oktobrī Latvijas karogu vēstniece svinīgi ienesa UNESCO galvenajā mītnē Parīzē un novietoja blakus pārējo pasaules valstu karogiem. 1991. gada 6. decembrī Parīzē tika atklāta arī Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) tika izveidota 1992. gadā.

UNESCO LNK mērķi ir dot ieguldījumu Latvijas sabiedrības un visas cilvēces attīstībā, sekmējot pasaules valstu intelektuālo sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā, kā arī popularizēt Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē. Kopš UNESCO LNK izveidošanas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums, kā spilgtāk atklāt Latvijas izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas bagātības pasaulei, lai mūsu valsts devums tiktu pamanīts un novērtēts.

Atzīmējot Latvijas pievienošanās UNESCO 17. gadadienu, UNESCO LNK 2. oktobrī pasniedza arī tās augstākos apbalvojumus – Goda rakstu un Atzinības rakstus par ieguldījumu UNESCO LNK darbības un programmu īstenošanā Latvijā. Goda raksts tika pasniegts bijušajai UNESCO LNK prezidentei un Kultūras programmu padomes loceklei, LR Saeimas priekšsēdētāja biedrei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības valdes loceklei un direktorei Karinai Pētersonei.

Informācija par svarīgākajām LNK aktivitātēm Latvijā UNESCO kompetences jomās.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv