EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.02.15.

UNESCO LNK Asambleja vienojas par darbības virzieniem 2015. gadā

26. februārī notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēde, un tajā tika skatīti jautājumi par iepriekšējā gada darbības pārskatu, šogad plānotajām aktivitātēm.

“2014.gada spilgtākie notikumi UNESCO LNK darbībā bija projekts “Baltijas ceļa stāsti”, Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” 10. gadadiena un citi ar UNESCO programmām saistīti pasākumi, ko īstenojām sadarbībā ar partneriem Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Esam guvuši pārliecību, ka UNESCO LNK darbs vērtību izcelšanā arvien vairāk aizrauj arī starptautisko sabiedrību, un tas ir liels gods apzināties, ka mūsu panākumi kultūrā, izglītībā un zinātnē iedvesmo arī pārējo pasauli,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika. “Savukārt 2015. gads paies UNESCO 70. gadadienas zīmē, kā arī, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. gadadienu, noslēdzot globālo rīcības plānu “Izglītība visiem” un īstenojot citas aktivitātes.”

Asamblejā tika pārrunāta gatavošanās UNESCO Pasaules preses brīvības dienai veltītajai konferencei un Preses brīvības balvas pasniegšanas ceremonijai 2.– 4. maijā, ko pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas UNESCO šogad uzticējusi rīkot Latvijai. Šajā laikā Latvijā uzturēsies arī UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova.

Asambleja apstiprināja arī izmaiņas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikumā un nolikumā par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā. 2015. gadā plānots izsludināt pieteikšanos UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam un notiks jaunu dalībskolu uzņemšana UNESCO Asociēto skolu projektā.

Tāpat tika piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža biedrības „Baltic Human Rights Society” projektam “Cilvēktiesību e-Padomnieks”.

Par UNESCO LNK Asambleju
Asambleja ir UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija. Tajā darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai UNESCO kompetences jomās.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@krivena.lv