EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.03.13.

UNESCO LNK aicina pašvaldības iesaistīties radi!2013 aktivitātē “Meistarvide – telpa elpo”

Tuvojoties Radošās darbības nedēļai radi!2013, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Pašvaldību savienību nāk klajā ar iniciatīvu aktivitātei „Meistarvide – telpa elpo” un aicina tai atsaukties pašvaldības, iesaistot skolas, interešu izglītības centrus, kultūras namus un bibliotēkas.

Aktivitāte „Meistarvide – telpa elpo” paver plašas iespējas pašvaldībām, apzinot pašām savus resursus, atklāt un stiprināt savu identitāti. Papildus radošām darbnīcām, izstādēm un stāstu vakariem pašvaldības aicinātas organizēt diskusijas par to, kā saistīt tradicionālo (kultūras, dabas un arhitektūras, kā arī arhīvos, bibliotēkās un muzejos atrodamo) mantojumu ar inovatīvo (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, uzņēmējdarbību un tml.), lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un ikviena kopienas locekļa labklājību un ieinteresētību sadarbībai. Pašvaldības īpaši aicinātas izmantot skolās, interešu izglītības centros, kultūras namos un bibliotēkās uzkrāto pieredzi gan mantojuma izzināšanā, gan sabiedrības iesaistē.

Tradicionāli Radošās darbības nedēļā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pasniedz arī Radošuma balvu, un to šogad saņems pašvaldība(-as), kura spēs pierādīt, ka ir iespējams mērķtiecīgi un integrēti izmantot resursus, lai savu vidi padarītu par meistarvidi – vietu, kur uzplaukt idejām, un telpu, kas rosina, vieno un iedvesmo.

Radošās darbības nedēļa radi!2013 noritēs no 22. līdz 28. aprīlim, un šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību. Radošās darbības nedēļu radi!2013 jau aprīļa sākumā ievadīs Latvijas Nacionālā kultūras centra īstenotā akcija „Satiec savu meistaru”.

Par savām aktivitātēm „Meistarvide – telpa elpo” pašvaldības aicinātas informēt UNESCO LNK līdz 15. martam (e-pasts: office@unesco.lv). Informācija par tām tiks atspoguļota interneta vietnē www.tavavara.lv un iekļauta radi!2013 kopējā pasākumu kalendārā.

Prezentācija par aktivitātēm „Meistarvide – telpa elpo” pieejama šeit


Par radošās darbības nedēļu radi!2013
Radošās darbības nedēļas radi!2013 mērķis ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā – izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā – un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgas vajadzības. Radošās darbības nedēļas radi!2013 iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Vairāk informācijas: www.radilatvija.lv