EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.05.10.

UNESCO LNK aicina jauniešus pieteikties semināram par kultūru daudzveidību


Ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 18 gadiem 2010. gada 5. jūnijā Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” (Rīgā) aicināts piedalīties seminārā „Kultūru daudzveidība – mācies izmantot tās iespējas”.

Tajā dalībnieki nelielās diskusiju grupās un dažādās interaktīvās aktivitātēs un spēlēs tiks aicināti diskutēt par kultūru, tās vērtībām un dažādajām izpausmēm, kā arī iepazīt dažādos starpkultūru komunikācijas aspektus, kas ir pamatā daudzpusīgai kultūru daudzveidības izpratnei. Diskusijas vadīs paši jaunieši, kuriem jau ir pieredze starpkultūru komunikācijā.


Lai pieteiktos semināram, jaunieši aicināti sazināties ar semināra koordinatoru Martinu Bekeru, rakstot uz e-pastu: martins@unesco.lv līdz 25. maijam!


Semināra programmas pamatā ir starptautiskās nevalstiskās organizācijas „Youth For Understanding” (YFU) unikāli izstrādāta apmācību programma, ar kuras palīdzību topošie apmaiņas skolēni tiek sagatavoti apmaiņas gadam ārzemēs.


Projekta mērķi:
- stiprināt izpratni un veicināt pašanalīzi par sevi savā kultūrā;
- papildināt zināšanas par savu kultūru, formulējot katram pašam savu izpratni par to;
- diskutēt par kultūras un identitātes elementiem un vērtībām, kas nosaka savas kultūras izpratni un citu kultūru, vērtību dažādības pieņemšanu un izpratni;
- izkopt diskusijas prasmes, runājot par kultūru daudzveidības un starpkultūru dialoga jautājumiem.


UNESCO 2010. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu ar mērķi veicināt savstarpējo attiecību izkopšanu un prasmi sadarboties, kā arī kopā darboties, izprotot, iepazīstot un respektējot vienam otru un katras kultūras īpatnības. Lai sasniegtu šo UNESCO izvirzīto mērķi un atzīmētu Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu, arī Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar tās partneriem organizē dažādas kultūru daudzveidības un kultūru tuvināšanās tematam veltītas aktivitātes.


Informāciju sagatavoja:
Martins Bekers
UNESCO LNK Sekretariāta asistents
Tālr. + 371 67325109
E-pasts: martins@unesco.lv