EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.05.08.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā pieejamie informatīvie materiāli


Informatīvie materiāli iegūstami ierobežotā publikāciju skaitā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā, Pils laukumā 4-206, Rīgā. Tālr. 67325109, e – pasts: office@unesco.lv, www.unesco.lv

Informatīvo materiālu apraksts