EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.08.09.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sagatavotā prezentācija par Baltijas ceļu 1989-2009


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir izstrādājusi un sagatavojusi prezentāciju par Baltijas ceļu - tā vēsturi, norisi, dokumentāro mantojumu, kā arī šogad plānotajiem atceres pasākumiem.

Prezentācijas ir sagatavotas angļu un latviešu valodās.


Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības

The Baltic Way - Human Chain Linking Three States in Their Drive for Freedom


2009. gada 29. jūlijā Baltijas Ceļa dokumentārais mantojums tika iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā.