EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.02.08.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izsludina konkursu uz ģenerālsekretāra amatu


Prasības:
• Augstākā izglītība kādā ar UNESCO darbību saistītā nozarē, vēlams maģistra grāds;
• Pieredze vadības darbā ne mazāka par 3 gadiem un starptautiskā darba pieredze ne mazāka par 2 gadiem;
• Vismaz divu UNESCO valodu prasme labā līmenī, no kurām viena ir angļu vai franču valoda; abu šo valodu prasme labā līmenī tiek uzskatīta par priekšrocību;
• Pieredze normatīvo dokumentu un liela apjoma pārskatu sagatavošanā;
• Pieredze projektu vadībā un finanšu piesaistē;
• Zināšanas par protokola jautājumiem un diplomātiskā darba specifiku;
• Prasme strādāt ar datoru un interneta pārlūkprogrammām.

Darba pienākumi:
• Vadīt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariāta darbu un koordinēt citu Nacionālās komisijas institūciju darbību;
• Nodrošināt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariāta darba un budžeta plānošanu, koordināciju un izpildi;
• Pārzināt jautājumus, kas iekļauti UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas darbības sfērā;
• Sagatavot un sniegt pārskatus par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbu;
• Pārstāvēt UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju nacionālos un starptautiskos pasākumos.

Piedāvājam:
• Interesantu pilnas slodzes darbu Latvijā;
• Iespēju piedalīties globālu jautājumu risināšanā, pārstāvot Latvijas viedokli starptautiski;
• Pilnveidot savas spējas un zināšanas par UNESCO darbības jautājumiem;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Amata pretendentiem personīgi jāiesniedz dokumentus UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā, Pils laukumā 4 – 206, Rīgā no 2008.gada 3.- 17.martam darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

Ģenerālsekretāra amata pretendentiem Sekretariātā jāiesniedz:
• Nacionālai komisijai adresētu motivācijas vēstuli dalībai konkursā;
• Koncepciju par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Sekretariāta darba organizāciju (līdz 3 lpp.);
• Detalizētu dzīves un darba aprakstu - CV, kurā jānorāda darba pieredze un īss pienākumu apraksts katrā no iepriekšējiem ieņemamajiem amatiem, pretendenta pieredze darbā ar nacionāla un starptautiska līmeņa projektiem; informācija par izglītību, iegūtajiem zinātniskajiem grādiem, papildizglītību, informācija par valodu zināšanām, jebkura cita veida informācija, kuru pretendents uzskata par nozīmīgu;
• Izglītību, kvalifikāciju un valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas;
• Divas rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Papildus informācija pa tālruni 67325109.

Sazināsimies tikai ar otrajā atlases kārtā iekļuvušajiem kandidātiem.