EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.09.06.

UNESCO Klubu Starptautiskā Vasaras UniversitāteNo 9. līdz 27. jūlijam Baltkrievijā (Minskas apgabalā Ždanovičos) notika ikgadējā UNESCO Klubu Starptautiskā Vasaras Universitāte, Latvijas UNESCO Jauno dabas pētnieku klubu tajā pārstāvēja Lielvārdes vidusskolas skolniece Santa Torstere, Ķeguma vidusskolas skolniece Madara Zaharčonoka un Daugavpils 17.vidusskolas skolniece Liene Škute. Delegāciju vadīja Latvijas UNESCO Jauno dabas pētnieku kluba prezidente asoc. profesore Dr. I.Solomenikova.


Ar minētās Universitātes rīkotājiem UNESCO Jauno dabas pētnieku klubam ir ilgstoši un radoši kontakti. Latvijas jaunieši piedalās UNESCO Klubu organizētajā Starptautiskajā Vasaras Universitātē (Vasaras Universitāte) nu jau piecus gadus.

Vasaras Universitātes ietvaros tika iekļauti dažādi pasākumi, kas bija veltīti skolēnu iesaistīšanai dabas pētniecībā, starpkultūru kontaktu izveidē, sporta aktivitātēs, valodas apguvē u.c. aktivitātēs.

Ar saviem iespaidiem dalās UNESCO Klubu Starptautiskā Vasaras Universitātes dalībniece, Lielvārdes vidusskolas 10. klases skolniece Santa Torstere, kas uz UNESCO Kluba organizēto nometni Baltkrievijā devās jau trešo reizi.

Vasaras Universitātes dalībnieki varēja izvēlēties, kurā no četrām sekcijām darboties, tās bija: informācija un komunikācijas, UNESCO Kluba menedžments, bērnu tiesības un angļu valoda. Santa, līdzās jau esošajām programmas ietvaros paredzētajām nodarbībām, kā būtisku uzsvēra ieviesto jauninājumu, proti, angļu valodas apguves iespējas, kuras viņa izmantoja.

“Darbs sekcijās bija ļoti aizraujošs, jo atmosfēra bija daudz brīvāka nekā skolā. Nevienu brīdi lekcijās nebija garlaicīgi”, to pati Santa pamato ar pasniedzēju dzīvespriecīgumu un atraktīvajām idejām kādā veidā apvienot mācības ar aizraujošu laika pavadīšanu un spēlēm.

Lekciju ietvaros dalībniekiem bija iespēja uzzināt daudz jauna par Baltkrieviju, tās izglītības sistēmu, iepazīties ar pārējiem grupas dalībniekiem, kā arī rast iespēju salīdzināt Latviju ar Baltkrieviju gan no izglītības, gan no UNESCO klubu un daudzu citu lietu aspektiem. Santa kā vienu no būtiskākajiem ieguvumiem min “doto lielisko iespēju papildināt savas zināšanas daudzās jomās”, ko viņa arī sekmīgi izmantoja.

Kā būtisks komandas kopības veidošanas aspekts bija Vasaras Universitātes dalībnieku dalījums piecās valstīs, proti, Īrija, Grieķija, Vācija, Zviedrija un Francija.

Katrā valstī tika ievēlēts prezidents vai arī karalis, ministri un citas valsts amatpersonas, vadoties no tā, kādas amatpersonas sastopamas attiecīgajā valstī. Ņemot vērā dalījumu, katram dalībniekam tika deleģēti atbilstoši pienākumi, vadoties no ieņemamā amata. “Ikvienam bija iespēja parādīt pārējiem dalībniekiem, kas viņam padodas vislabāk” tā uzsver Santa, jo “programma bija bagāta ar dažādiem pasākumiem, piemēram, Olimpiskajām spēlēm, kinofestivālu, kuru ietvaros sacentās katra valsts ar izveidot komandu”. Visas spēles un pasākumus caurvija darbs komandā, lai gan tas brīžiem nebija viegli, apbalvošanas reizēs patīkami bija izjust kopējo komandas garu, jo kā min pati Santa “ikkatrs apbalvotais dalībnieks no mūsu valsts sagādāja prieku arī pārējiem”.


Vasaras Universitātes dalībniekiem, kas bija atbraukuši no citas valsts, tika piedāvāta iespēja doties ekskursijā uz Minsku. Santai patika šī dotā iespēja apskatīt pilsētu.
“UNESCO nometne ir īpaša, tajā ir aizvadīti neaizmirstami brīži, sastapti cilvēki, kas ir mani draugi un būs tādi vēl ilgi. Nometnē vienmēr ir bijusi īpaša atmosfēra, ko ir ļoti grūti aprakstīt vārdiem. Esmu iemācījusies ļoti daudz jauna, kas man neapšaubāmi noderēs, taču vislielākais prieks ir par to, ka bija iespēja mācīties angļu un krievu valodu, iepazīt tuvāk Baltkrieviju un tās iedzīvotājus, iemācīties strādāt komandā, kā arī uzzināt daudz ko vairāk tieši par UNESCO Klubu. Paldies visiem, kas man deva šo iespēju”, tā uzsvēra Vasaras Universitātes viena no dalībniecēm Santa Torstere.