EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.05.11.

UNESCO: jautājumiem par mobilo tālruņu ietekmi uz sociālo un ekonomisko attīstību ir jāpievēršas daudz nopietnāk


Sagaidot Pasaules telekomunikāciju un informācijas sabiedrības dienu, kas pasaulē tiek atzīmēta 17. maijā jau kopš 1969. gada, UNESCO un Starptautiskā telekomunikāciju savienība (ITU) Pasaules informācijas sabiedrības samitam (World Summit on the Information Society (WSIS)) izvirzījusi diskusiju tematu „Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām – labāka dzīve lauku sabiedrībās” („Better life in rural communities with ICTs”).


Organizācijas arī publiskojušas uzstādījumu par to, ka jautājumiem tieši par mobilo tālruņu ietekmi uz sociālo un ekonomisko attīstību ir jāpievēršas daudz nopietnāk. Šajā jomā ir veicami jauni, aktuāli pētījumi visā pasaulē un analizējami jautājumi par to, kādu ietekmi mobilo tālruņu lietošana atstāj uz attiecībām starp indivīdiem un kopienām, kā mobilo tālruņu izmantošana ietekmē un uzlabo uzņēmējdarbības iespējas un uzlabo sociālo labklājību.


„No vienkārša saziņas līdzekļa mobilais tālrunis ir kļuvis par daudzfunkcionālu iekārtu, kas apvieno jaunākās tehnoloģijas, padara tā lietotājam pieejamus sociālos tīklus, dod iespēju operatīvāk un arvien drošāk veikt dažādas finanšu operācijas. Tas ir ietekmējis sabiedrības ikdienu, tomēr joprojām visā pasaulē ir miljardiem cilvēku, īpaši lauku apvidos, kuriem šīs komunikācijas tehnoloģijas ir liegtas, tādējādi izstumjot no procesiem, kas dod iespēju attīstībai, izglītībai, līdzdalībai – informācijas sabiedrībai,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnijas Baltiņa.


WSIS šogad norisinās no 16. līdz 20. maijam Ženēvā. Vairāk informācijas par to šeit.


UNESCO Komunikācijas un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, vārda, preses brīvības un brīvas ideju plūsmas veicināšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana u.c. UNESCO programma „Informācija visiem” (Information for All Programme (IFAP)) ir starpvaldību programma, kas izveidota 2000. gadā, lai risinātu informācijas laikmetam aktuālus informācijas pieejamības, lietotprasmes un ētikas jautājumus, kas ir globāli nozīmīgi un saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujo attīstību. Programmas pamatuzdevums ir veicināt informācijas kā nozīmīga attīstības resursa vienlīdzīgu pieejamību pasaulē. Programmas „Informācija visiem” īstenošana norit saistībā ar Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society (WSIS)) Rīcības plāna īstenošanu un, sadarbojoties ar tādām starptautiskām organizācijām, kā Starptautiskā bibliotēku asociāciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)) un Starptautiskā arhīvu padome (International Council on Archives (ICA)).


Arī Latvija jau kopš deviņdesmito gadu sākuma aktīvi līdzdarbojas UNESCO Komunikācijas un informācijas programmu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot bibliotēku un arhīvu attīstības, informāciju un komunikācijas tehnoloģiju prasmīgas izmantošanas, dokumentārā mantojuma saglabāšanas un zināšanu sabiedrības veidošanas jautājumiem. Bijušais Latvijas Republikas vēstnieks Francijā un Latvijas pastāvīgais pārstāvis UNESCO Jānis Kārkliņš ir UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas vietnieks komunikācijas un informācijas jautājumos. Viņš ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš iecelts tik augstā amatā ANO specializētajā aģentūrā. Jānis Kārkliņš starptautiski jau ir labi zināms un novērtēts diplomāts un informācijas jautājumu speciālists, pateicoties viņa darbībai UNESCO un citās ANO sistēmas organizācijās. Īpaši izceļams viņa ieguldījums Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society (WSIS)) Tunisas fāzes sagatavošanā un darbība Piešķiramo vārdu un adrešu interneta korporācijas (ICANN) Valdību konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv