EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.03.06.

UNESCO Jauno dabas pētnieku kluba aktivitātesPapildinformācijai:
Irīna Solomeņņikova
Jauno dabas pētnieku kluba vadītāja
tālr. 7223211
irina@lza.lv
UNESCO Jauno dabas pētnieku klubs no 23. līdz 27. martam piedalīsies XXVIII Starptautiskā skolēnu zinātniskā konferencē ķīmijā, kuru rīko Sanktpēterburgas valsts universitātes ķīmijas fakultāte sadarbībā ar Sanktpēterburgas pēcdiploma pedagoģiskās izglītības akadēmiju un Krievijas ķīmijas biedrību.

XXVIII Starptautiskā skolēnu zinātniskā konferencē ķīmijā Latviju pārstāvēs 9 skolēni - no Āgenskalna valsts ģimnāzijas, Rīgas 10. vidusskolas, Rīgas, 80. vidusskolas, Lielvārdes vidusskolas, Daugavpils 17. vidusskolas.Pētīto tēmu loks ir ļoti plašs - sākot no ķīmijas vēstures līdz pat sarežģītiem pētījumiem organiskajā un neorganiskajā ķīmijā.

Konferences ietvaros dalībniekiem ir jānolasa referāts par savu pētniecības tēmu, kuru vērtēs žūrijas komisija. Iepriekš, pirms dalības konferencē, tās dalībniekiem bija jānosūta sava referāta tēzes, kas tiks publicētas speciāli izdotā krājumā.Līdztekus referātu lasījumiem, paredzētas arī stendu referātu prezentācija.Konferences darbs tiks sadalīts sekojošās sekcijās:
- fiziski- ķīmiskās pētniecības metodes
- ķīmijas ekoloģiskās problēmas
- organiskās sintēze
- organisko reakciju mehānismi
- bioorganiskā ķīmija
- ķīmija un medicīna
- ķīmijas teorētiskās problēmas
- lauksaimniecība un pārtikas produkti
- jaunie materiāli un neorganiskā sintēze
- elementu ķīmija
- ķīmijas zinātnes vēsture

Jauno Dabas pētnieku klubs (JDPK) darbojas programmas “Cilvēks un biosfēra” (Man and Biospher – MAB) ietvaros un tika dibināts 1994. gadā. JDPK piedāvā skolēniem augsti profesionālas lekcijas par dažādām zinātnes tēmām, kā arī līdzdalību pētniecības programmās. Kluba vadītāja Dr.chem. Irīna Solomeņņikova īsteno aktīvu JDPK darbību, piesaistot ap 200 Latvijas skolēnus kā no latviešu, tā krievu skolām.