EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.08.10.

UNESCO izsludina pieteikšanos starptautiskai balvai par starpkultūru dialoga veicināšanu


Pieteikties balvai aicināti jaunie mākslinieki, kuri ar saviem darbiem veicinājuši starpkultūru dialogu starp Rietumu un arābu kultūrām neatkarīgi pārstāvētās mākslas jomas.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina arī Latvijas jaunos māksliniekus pieteikties balvai, sūtot pieteikumu UNESCO Sekretariātam uz pieteikuma anketā norādīto elektronisko adresi. Pieteikšanās termiņš ir 2010.gada 23.jūlijs.


Pieteikuma anketa angļu valodā

Pieteikuma anketa franču valodā

Pieteikumu var iesniegt vienā no valodām.