EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.12.08.

UNESCO ģenerāldirektors Parīzē piedalās Latvijas 90. gadadienas atzīmēšanā


Šā gada 27. novembrī UNESCO ģenerāldirektors Koičiro Macura (Koïchiro Matsuura) un Latvijas Republikas kultūras ministre Helēna Demakova UNESCO galvenajā mītnē Parīzē atklāja izstādi „Lielākais koris pasaulē”, kurā tika izstādīta glezniecības performances laikā tapusī lielformāta glezna „Lielākais koris pasaulē”, kā arī XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā tapušie foto un video materiāli. Izstāde tika organizēta Latvijas 90. gadadienas svinību ietvaros, svētku atklāšanas ceremonijā pieņemšanu rīkoja arī Latvijas Republikas vēstnieks Parīzē un LR pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO vadītājs Jānis Kārkliņš.

Koičiro Macura savā uzrunā uzsvēra tradīciju dzīvotspēju Latvijā un to cilvēku nozīmi, kuri dod ieguldījumu šī mantojuma saglabāšanā, kas ir latviešu nacionālās identitātes pamatakmens. “Tieši tradīcijas spēja tikt pārmantotai un mainīties līdzi laikam, tomēr paliekot kā vērtība nemainīga, ir viens no būtiskākajiem iemesliem kāda meistardarba iekļaušanai UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā”. UNESCO ģenerāldirektors arī atgādināja, ka iekļaušana šajā sarakstā nav tikai šīs tradīcijas nozīmīga starptautiska atzinība, bet ir uzskatāms un kalpo par patiesi būtisku apstākli latviešu dejošanas un dziedāšanas tradīcijas saglabāšanas veicināšanā un pārmantošanā.

UNESCO ģenerāldirektors atzinīgi novērtēja to, ka Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kura pievienojās UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, šādi paužot savu apņēmību un pienākmumu saglabāt un kopt nemateriālās kultūras vērtības.

Pirms izstādes „Lielākais koris pasaulē” atklāšanas UNESCO ģenerāldirektors un LR kultūras ministre Helēna Demakova tikās, lai pārrunātu aktuālākos ar UNESCO darbībās jomām saistītos kultūras jautājumus Latvijā, kā arī iespējas uzlabot sadarbību kultūras jomās un aktivitātēs. Ministre sarunā uzsvēra, ka Latvijā šogad ir notikuši divi nozīmīgi ar UNESCO vārdu saistīti pasākumi – ir uzsākta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta celtniecība, kā arī sekmīgi ir noritējuši XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv