EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.12.10.

UNESCO ģenerāldirektores vietnieka Jāņa Kārkliņa darba vizīte Rīgā


Piektdien, 17. decembrī darba vizītē Rīgā uzturēsies UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas vietnieks komunikāciju un informācijas jautājumos Jānis Kārkliņš. Viņš tiksies ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidenti Latvijas Republikas (LR) kultūras ministri Sarmīti Ēlerti un UNESCO LNK viceprezidentu LR ārlietu ministru Ģirtu Valdi Kristovski, lai pārrunātu Latvijas lomu un iespējas UNESCO, kā arī UNESCO aktualitātes komunikāciju un informācijas jomās.


Bijušais LR vēstnieks Francijā un Latvijas pastāvīgais pārstāvis UNESCO Jānis Kārkliņš ir UNESCO ģenerāldirektores vietnieks komunikāciju un informācijas jautājumos kopš šā gada 1. jūlija, un viņš ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš līdz šim iecelts tik augstā amatā kādā no ANO specializētajām aģentūrām.


UNESCO Komunikāciju un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, vārda, preses brīvības un brīvas ideju plūsmas veicināšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana u.c.


Jānis Kārkliņš starptautiski jau ir labi zināms un novērtēts diplomāts un informācijas jautājumu speciālists, pateicoties viņa līdzšinējai aktīvai darbībai UNESCO un citās ANO sistēmas organizācijās. Īpaši novērtēts ir Jāņa Kārkliņa ieguldījums Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society (WSIS)) Tunisas fāzes sagatavošanā un darbība Piešķiramo vārdu un adrešu interneta korporācijas (ICANN) Valdību konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv