EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.09.09.

UNESCO ģenerāldirektora amatam tiks virzīta bijusī Bulgārijas ārlietu ministre


Vakar, 22. septembrī UNESCO Izpildpadome ievēlējusi UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātu – bijušo Bulgārijas ārlietu ministri Irinu Bokovu. Viņas kandidatūra vēl jāapstiprina UNESCO Ģenerālajai konferencei, kas notiks no šā gada 6. līdz 23. oktobrim, Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē. Paredzams, ka Ģenerālās konferences balsojums par Izpildpadomes izvēlētās ģenerāldirektora amata kandidātes apstiprināšanu notiks 15. oktobrī.


UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātu intervijas Izpildpadomē sākās 15. septembrī, un Irina Bokova tika ievēlēta piektajā balsojuma kārtā ar 31 no 58 balsīm. Pavisam UNESCO ģenerāldirektora amatam tika izvirzīti deviņi kandidāti: Ina Marčuļonīte (Ina Marčiulionytè), Lietuva; Mahomeds Bedjaouis (Mohammed Bedjaoui), Alžīrija; Irina Bokova (Irina Gueorguieva Bokova), Bulgārija; Farouks Hosnijs (Farouk Hosny), Ēģipte; Sospeters Muhongo (Sospeter Mwijarubi Muhongo), Tanzānijas Apvienotā Republika; Aleksandrs Jakovenko (Alexander Yakovenko), Krievija; Ivonna Baki (Ivonne Juez de A. Baki), Ekvadora; Benita Ferero-Valdnere (Benita Ferrero-Waldner), Austrija un Noureini Tidjani-Serpos (Nouréini Tidjani-Serpos), Benina.


Kā viens no interviju novērotājiem Parīzē darbojās arī Latvijas vēstnieks Francijā un UNESCO Jānis Kārkliņš.


UNESCO ģenerāldirektors ir administratīvais organizācijas vadītājs. Saskaņā ar UNESCO Konstitūciju ģenerāldirektoru nominē Izpildpadome un apstiprina Ģenerālā Konference uz četriem gadiem. Ģenerāldirektors var tikt atkārtoti ievēlēts arī uz otru periodu.

Kopš 1999. gada UNESCO vadījis Koičiro Macura (Koïchiro Matsuura) (Japāna), un viņa termiņš ģenerāldirektora amatā beidzas šā gada novembrī. Savas darbības laikā Koičiro Macura uzsāka vairākas būtiskas reformas UNESCO darbībā ANO reformu procesu ietvaros, kā arī ievērojami paplašināja UNESCO Kultūras programmu darbību, īpašu uzmanību pievēršot nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras daudzveidības saglabāšanai. Koičiro Macuras darbības laikā ievērojami pieauga un attīstījās arī UNESCO nacionālo komisiju kā būtisku organizācijas atbalsta punktu loma dalībvalstīs un UNESCO programmu īstenotājiem un politikas veidošanas padomdevējiem. 2001. gada Koičiro Macura viesojās arī Latvijā, iepazīstoties arī ar tajā pašā gadā UNESCO programmas „Pasaules atmina” starptautiskajā reģistrā iekļauto Dainu skapi.


UNESCO ir 1945. gadā dibināta ANO specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un sešas asociētās valstis, tādējādi apliecinot organizācijas darba aktualitāti un nozīmi visā pasaulē. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu.


Vairāk informācijas:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=46472&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv