EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.11.08.

UNESCO Filozofijas dienas seminārs „Cilvēktiesību antropoloģiskie un ētiskie pamati: Latvija un Eiropas tiesiskās domas tradīcija”


Atzīmējot ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 60. gadadienu, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Vēstures un filozofijas fakultāte un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina uz UNESCO Filozofijas dienas semināru „Cilvēktiesību antropoloģiskie un ētiskie pamati: Latvija un Eiropas tiesiskās domas tradīcija”.

UNESCO aizstāv ideju, ka tikai savstarpēji diskutējot ir iespējams pasaulē iedibināt miera kultūru. Filozofija kā zinātne nodrošina un uztur šo diskusiju un tās pamatvērtības, kā demokrātija, cilvēktiesības, taisnīgums un vienlīdzība.
Filozofijas dienā UNESCO aicina ikvienu piedalīties diskusijās un iepazīties ar filozofiskās domas tradīciju.

Seminārs notiks 20. novembrī, plkst. 13:00, LU Vēstures un filozofijas fakultātē,
Brīvības bulvārī 32, 2. aud. (2. stāvs)

UNESCO Filozofijas dienas semināra programma