EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.02.10.

UNESCO dibinājusi koordinācijas komiteju haitiešu kultūras atbalstam


UNESCO dibinājusi Starptautisko koordinācijas komiteju (International Coordination Committee) haitiešu kultūras atbalstam. Sākot darbu, komiteja apkopojusi un izvērtējusi informāciju par to, kādu kaitējumu un kāda apjoma zaudējumus zemestrīce ir nodarījusi Haiti materiālajam un nemateriālajam mantojumam un kultūras nozarēm.


12. janvāra zemestrīcē Haiti zaudēja 100 gadus savas arhitektūras. Tāpēc UNESCO izveidojusi šo komiteju, lai rastu iespējas programmām un pasākumiem, kas palīdzēs atjaunot un saglabāt tos kultūras un vēstures pieminekļus, kas saistīti ar haitiešu mantojumu. Visas Haiti kultūru simbolizējošas ēkas Portoprensā ir cietušas, īpaši katedrāle, pilis, kazarmas, skolas, baznīcas, Tieslietu un Kultūras ministrijas ēkas. Lieli zaudējumi ir arī citās pilsētās. Bojāti muzeju krājumi. Turklāt pašreizējā situācijā pastāv to aplaupīšanas risks.


Domājot par to, lai pēc iespējas operatīvi novērstu zaudējumus, UNESCO sniegs institucionālo atbalstu Haiti Kultūras ministrijai, lai noteiktu objektus un kolekcijas, kam nepieciešama steidzama palīdzība. Palīdzības sniegšanai konkrētu kultūras jautājumu risināšanai UNESCO ir mobilizējusi visas lielākās iesaistītās kultūras organizācijas, kā arī starptautiskās drošības un muitas organizācijas, lai novērstu Haiti kultūras izlaupīšanu un nelegālo tirdzniecību. Starptautiskās koordinācijas komitejas haitiešu kultūras atbalstam pirmajā sēdē kopā pulcējās ap 150 dažādu pārstāvju no UNESCO dalībvalstīm un organizācijām, tostarp Pasaules muitas organizācijas, Starptautiskās muzeju padomes (ICOM), Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu aizsardzības padomes (ICOMOS) u.c., kā arī no dažādu valstu muzejiem.


UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova dosies vizītē uz Haiti 9. martā, lai tiktos ar atbildīgo iestāžu pārstāvjiem Portoprensā un izvērtētu jau UNESCO paveikto ikdienas dzīves un dzīvesveida atjaunošanai, gan arī lai analizētu, kā padziļināt un izvērst reālas UNESCO palīdzības sniegšanas iespējas gan kultūrā, gan izglītībā, gan arī zinātnē.


Jau ziņots, ka UNESCO piedalās starptautiskās palīdzības, īpaši uz ilgtermiņu vērsta atbalsta sniegšanā zemestrīcē cietušajai Haiti.


Arī ar Latvijas Nacionālās komisijas starpniecību UNESCO aicina atbalstīt tās darbību Haiti labā. Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts palīdzēt viņam iespējamā veidā un sazināties ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK). Finansiālai palīdzībai – gan institūciju, gan privātiem ziedojumiem – konkrētu programmu īstenošanai UNESCO mandāta ietvaros ir izveidoti starptautiskie konti ziedojumiem (ar norādi: „Haiti 473GLO9000”) –


UNESCO konts ASV dolāru ziedojumiem:
UNESCO A/C N° 949-1-191558
JP Morgan CHASE BANK
SWIFT code: CHASUS33- ABA N° 0210-0002-1


UNESCO konts eiro ziedojumiem:
UNESCO A/C No 30003-03301-00037291909-97
SOCIETE GENERALE
SWIFT code: SOGEFRPP
IBAN FR7630003033010003729190997


Vairāk par UNESCO atbalsta aktivitātēm Haiti:
http://www.unesco.org/en/haiti-quake


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv