EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.05.09.

UNESCO biosfēras rezervātu tīklā iekļauti 22 jauni objektiUNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere”) Starptautiskās koordinācijas padomes 21. sesijas sanāksmē, kas norisinās Čedžu (Jeju) salā Dienvidkorejā šonedēļ, no 25. līdz 29. maijam, pieņemts arī lēmums par UNESCO statusa piešķiršanu 22 jauniem biosfēras rezervātiem no 17 pasaules valstīm.

UNESCO biosfēras rezervātu tīklu papildinājuši šādi objekti: Montebello lagūna Meksikā, Fuerteventuras sala Spānijā, Flores sala Portugālē, Orinoko delta Venecuēlā, Myohyang kalns Korejā, Shinan Dadohae salu grupa Korejā, Great Sandy nacionālais parks Austrālijā, Nokrek biosfēras rezervāts Indijā, Pachmarhi kalni Indijā, Similipala parks Indijā, Giam Siak Kecil – Bukit Batu kūdrājs Indonēzijā, Mui Ca Mau biosfēras rezervāts Mekong upes deltā Vjetnamā, Zabal Mussa (Jabal Moussa) biosfēras rezervāts Libānā, Lajat reģions Sīrijā, Blīsgavas (Bliesgau) biosfēras rezervāts Vācijā, Švābijas Alpu dabas parks Vācijā, Altaja kalns Krievijā, Vhembes reģions Dienvidāfrikā, Desnianska (Desnianskyi) rajons Ukrainā, biosfēras rezervāts Geres Xures Portugālē un Spānijā, Cu Lao Cham – Hoi An piekraste Vjetnamā un Tasik Chini ezers Malaizijā.

UNESCO biosfēras rezervāti ir visā pasaulē īpaši novērtētas vietas, kas reģiona un teritorijas pārvaldībā līdzsvarā liek reģiona bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ekonomiskās un sociālās attīstības sekmēšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Biosfēras rezervāti tiek novērtēti un atzīti par šobrīd vienu no labākajiem risinājumiem ilgtspējīgas attīstības ideju īstenošanā vienlaikus nodrošinot gan vides aizsardzību, gan arī veicinot pārdomātu un vidē pamatotu ekonomisko attīstību un šīm abām jomām atbilstošu pētniecību.

Vairāk par objektiem:
http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=7661&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Foto galerija:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=45446&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO programma „Cilvēks un biosfēra” tika izveidota 1974. gadā ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi globālā mērogā, galvenokārt veicinot starpdisciplinārus pētījumus par vides un cilvēka mijiedarbību, kā arī ceļot izpratni un kapacitāti par attīstības jautājumiem, nemazinot vides daudzveidību un ilgtspēju. Šī ir starpvalstu ekosistēmas pētniecības, izglītības un informācijas izplatīšanas programma, kas orientēta uz dabas resursu sapratīgu izmantošanu, lai īstenotu sistēmas „vide – iedzīvotāji” kvalitātes nodrošināšanu.

1976. gadā tika izveidots Pasaules biosfēras rezervātu tīkls, kura galvenais mērķis ir zināšanu izplatīšana, pētījumi, monitorings, izglītība, apmācība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Biosfēras rezervātus veido ar mērķi līdzsvarot dabas, un kultūrvides daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Pasaulē pašlaik ir 553 biosfēras rezervāti 107 valstīs.

Latvijas zinātnieki un pētnieki starptautiskajā programmā „Cilvēks un biosfēra” darbojas jau kopš 1980. gadiem, taču oficiāli Latvija šai programmai pievienojās 1995. gada 5. oktobrī, izveidojot programmas „Cilvēks un biosfēra” Latvijas Nacionālo komiteju, ar kuras iniciatīvu un aktīvu darbību Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 11. decembrī tika iekļauts UNESCO aizsargājamo teritoriju skaitā. Latvijā programmu „Cilvēks un biosfēra” vada Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktora vietnieks Andris Urtāns.

„Cilvēks un biosfēra” Starptautiskā koordinācijas padome (MAB-ICC) ir galvenā UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” lēmējinstitūcija, un tajā darbojas 34 UNESCO dalībvalstis. Latvija šajā padomē tika ievēlēta darbībai laika posmā no 2007. līdz 2009. UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” Starptautiskās koordinācijas padomes 21. sesijas sanāksmē Latviju pārstāv UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv