EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.08.10.

UNESCO atklāj Starptautisko jaunatnes gadu


Šā gada 12. augustā, kas pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas kopš 1999. gada tiek atzīmēta kā Starptautiskā jaunatnes diena, tika atklāts Starptautiskais jaunatnes gads 2010 – 2011, kura ietvaros valstis aicinātas pievērsties dialoga un savstarpējās sapratnes veicināšanai jauniešu vidū, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar pārdomātu un izvērtētu sabiedrības attīstību.


Atklājot Starptautisko jaunatnes gadu un vienojoties par tā mērķiem un uzdevumiem visā pasaulē, 27 ANO vadītāji, tajā skaitā arī UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova, parakstīja Deklarāciju par Starptautiskās jaunatnes gada 2010 – 2011 atklāšanu.


Ir pagājuši 25 gadi, kopš Starptautiskais jaunatnes gads tika atzīmēts pirmo reizi (1985. gadā), savukārt pieci gadi atlikuši līdz brīdim, kad tiks pārskatīti ANO izvirzītie Tūkstošgades mērķi un sasniegumi (2015. gadā). Līdz ar to Starptautiskā jaunatnes gada 2010 – 2011 uzdevums ir analizēt un vērtēt tieši jaunatnes lomu globālo izaicinājumu risināšanai, lai veicinātu attīstību, stiprinātu sabiedrību vienotību un vairotu investīcijas dažādu nozaru attīstībā ilgtermiņā.


Starptautiskā jaunatnes gada 2010 – 2011 moto „Dialogs un savstarpējā sapratne” cieši saistīts ar UNESCO darbu gan tāpēc, ka dialoga un savstarpējās sapratnes veicināšana ir viens no galvenajiem organizācijas instrumentiem sava mandāta īstenošanā, gan tāpēc, ka tieši jaunieši ir vieni no būtiskākajiem miera aģentiem pasaulē un svarīgi partneri attīstības veicināšanā. Turklāt Starptautiskā jaunatnes gada 2010 – 2011 temats cieši sasaucas ar UNESCO pasludinātā Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada būtību. Arī tā ietvaros organizācija lielu lomu piešķir tieši jauniešiem dialoga un savstarpējās sapratnes veicināšanā.


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), tāpat kā UNESCO visā pasaulē, aicina izglītības iestādes, jauniešu apvienības, interešu centrus, pašvaldības u.c. organizācijas iesaistīties UNESCO rīkotajās aktivitātēs un organizēt arī savus pasākumus, kas veltīti Starptautiskajam jaunatnes gadam 2010 – 2011. UNESCO LNK īpaši aicina Latvijas jauniešus pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar attīstību un vispasaules izaicinājumiem, kā arī analizēt jauniešu lomu un nozīmi tādu jautājumu risināšanā un pilnveidē, kas saistīti ar izglītību, zinātni, kultūru, komunikāciju un informāciju.


Papildinformācija – UNESCO mājas lapā internetā. Starptautiskā jaunatnes gada 2010 – 2011 aktivitātēm un aktualitātēm var sekot līdzi arī sociālajās vietnēs Twitter un Facebook.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv