EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.04.11.

UNESCO aicina pieteikties Kultūras daudzveidības fonda finansējumam


UNESCO ir publicējusi otro aicinājumu iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai no Starptautiskā kultūras daudzveidības fonda (International Fund for Cultural Diversity).

Fonds darbojas, lai veicinātu kultūras daudzveidību, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības mazināšanu jaunattīstības valstīs. Tas dibināts 2005. gadā un atbalsta projektus un aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt dinamiskas kultūras nozares, stiprināt esošās kultūras politikas un veicināt jaunu politiku veidošanos.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Vairāk informācijas meklēt Starptautiskā Kultūras daudzveidības fonda mājas lapā.