EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.11.09.

UNESCO aicina pieteikt Latvijas žurnālistus Pasaules preses brīvības balvai


UNESCO aicina dalībvalstis, reģionālās un starptautiskās, profesionālās un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas žurnālistikas nozarē vai jautājumos par vārda brīvību, izvirzīt kandidātus 2010. gada UNESCO Pasaules preses brīvības balvai.


Balvas mērķis ir godināt tās personas, organizācijas vai institūcijas, kuras ir devušas vērā ņemamu ieguldījumu, aizstāvot vai veicinot preses brīvību jebkur pasaulē, īpaši, ja tā bijusi pakļauta riskam. UNESCO Pasaules preses brīvības balva ir iecerēta kā apbalvojums un starptautiska atzinība tiem, kas izrādījuši rūpes par vārda brīvību un informāciju.


Par UNESCO Preses brīvības balvas laureātu šogad 14 pārstāvju žūrija izvēlējās Šrilankas žurnālistu un „Sunday Leader” redaktoru Lasantu Vikrematungi (Lasantha Wickrematunge), kurš tika nogalināts šā gada 8. janvārī.


Pieteikumus UNESCO Preses brīvības balvai vērtē profesionāla starptautiska žūrija – žurnālisti un redaktori no visas pasaules. Viņus pēc īpaša uzaicinājuma un dalībvalstu rekomendācijām izvēlas un ieceļ UNESCO ģenerāldirektors. Pasaules preses brīvības žūrijā darbojas arī žurnāliste no Latvijas – Ilze Jaunalksne.


2010. gada balva tiks pasniegta apbalvošanas ceremonijā Austrālijā, 3. maijā, Starptautiskajai Preses brīvības dienai veltītas konferences ietveros. Balvas ieguvējs saņems 25 000 ASV dolāru.


Nominācijas UNESCO Pasaules preses brīvības balvai jāiesniedz, aizpildot pieteikumu angļu vai franču valodā un līdz 2010. gada 15. februārim nosūtot uz UNESCO Vārda brīvības, demokrātijas un miera veicināšanas nodaļu. Pieteikuma izstrādes gaitā UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) aicina sazināties un konsultēties ar tās Sekretariātu (Pils laukums 4-206, Rīga, LV-1050, office@unesco.lv, tālr. 67325109).


Papildinformācija un pieteikuma anketa pieejama UNESCO mājas lapā internetā:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=29267&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268