EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.02.10.

UNESCO aicina atbalstīt izglītības iespēju atjaunošanu Haiti


Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) piedalās starptautiskās palīdzības, īpaši uz ilgtermiņu vērsta atbalsta sniegšanā zemestrīcē cietušajai Haiti. Kā prioritāti savās atbalsta aktivitātēs UNESCO izvirzījusi izglītību, plānojot un iniciējot projektus, ar kuru palīdzību ne tikai saglābt šīs valsts iedzīvotāju iespējas uz izglītību, bet caur tās atjaunošanu sekmēt arī kvalitātes uzlabošanu.


12. janvāra zemestrīce, kuras sekas tiek likvidētas joprojām, vairākus miljonus Haiti iedzīvotāju atstājusi ne tikai bez pajumtes un pārtikas, bet arī bez iespējām turpināt izglītoties. Zemestrīces laikā tika sagrauts 15 tūkstoši sākumskolu, 1,5 tūkstoša vidusskolu, trīs universitātes, kā arī izglītības ministrijas ēka. Tāpēc, kamēr neskaitāmas starptautiskās organizācijas palīdz Haiti iedzīvotājus nodrošināt ar pārtiku un primārajiem sadzīves piederumiem, UNESCO iestājas par to, ka izglītības sistēmu nedrīkst atstāt novārtā. Skolu darbību nepieciešams atjaunot steidzami, lai nodrošinātu valsts atkopšanos, kā arī sabiedrības drīzāku psiholoģisku atgūšanos un atgriešanos pie ierastā dzīvesveida.


UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova norāda, ka „šis ir tas mirklis, kad varam izrādīt starptautisku vienotību un solidaritāti, sniedzot Haiti iedzīvotājiem palīdzību ikvienā jomā.”


Lai nodrošinātu Haiti iedzīvotājus vismaz ar primārajām izglītības iespējām un resursiem, UNESCO sagatavoti trīs izglītības projekti 1,9 miljonu ASV dolāru apmērā. To mērķis ir atjaunot izglītības sistēmu Haiti, vienlaikus strādājot arī pie tās pilnveides un uzlabojumiem, jo īpaši vidējās un augstākās izglītības līmenī. Projektu ietvaros iecerēts sniegt atbalstu izglītības pārvalžu atjaunošanas darba koordinēšanai, kā arī nodrošināt skolotāju apmācību katastrofas psiholoģisko un sociālo seku remdēšanai sabiedrībā. Izglītības sistēmas atjaunošanai nepieciešami 900 tūkstoši, izglītības pārvaldes institūciju atbalstam – 600 tūkstoši, bet skolotāju apmācībām darbā ar psiholoģiski cietušajiem skolēniem un studentiem – 400 tūkstoši dolāru. UNESCO jau ir sagatavoti nepieciešamie speciālisti, lai nekavējoties varētu sākt šo projektu īstenošanu, tomēr ir nepieciešami vēl plašāki finansu un cilvēkresursi.


Arī ar Latvijas Nacionālās komisijas starpniecību UNESCO aicina atbalstīt tās darbību Haiti labā. Atbalsts tiek lūgts gan finansiāli, gan iesaistot kvalificētus, franču valodā runājošus pasniedzējus UNESCO aktivitātēs Haiti. Ir nepieciešami arī datori un pagaidu ofisu telpas (piemēram, lielie konteineri). Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts palīdzēt viņam iespējamā veidā un sazināties ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Finansiālai palīdzībai – gan institūciju, gan privātiem ziedojumiem – konkrētu programmu īstenošanai UNESCO mandāta ietvaros ir izveidoti starptautiskie konti ziedojumiem (ar norādi: „Haiti 473GLO9000”) -


UNESCO konts ASV dolāru ziedojumiem:
UNESCO A/C N° 949-1-191558
JP Morgan CHASE BANK
SWIFT code: CHASUS33- ABA N° 0210-0002-1


UNESCO konts eiro ziedojumiem:
UNESCO A/C No 30003-03301-00037291909-97
SOCIETE GENERALE
SWIFT code: SOGEFRPP
IBAN FR7630003033010003729190997


UNESCO ir turpmākas ieceres Haiti ne tikai izglītībā, bet arī komunikācijas un informācijas jomā, palīdzot vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, kas ir galvenie informācijas sniedzēji, atsākt pilnvērtīgu darbu. Tāpat UNESCO ieguldīs līdzekļus zinātnes jomā dabas stihiju izpētei, lai uzlabotu gatavību dabas katastrofām, kā arī plūdu, viesuļvētru vai zemestrīču tuvošanos paredzēšanu. Savukārt, cenšoties atjaunot Haiti raksturīgo mākslu, dziesmas, dejas, literatūru un mūziku, UNESCO palīdzēs saglabāt ikvienas tautas vienojošo elementu – kultūru.


Vairāk par UNESCO atbalsta aktivitātēm Haiti:
http://www.unesco.org/en/haiti-quake


Informāciju sagatavoja:
Madara Kāne
UNESCO LNK praktikante


Kontaktinformācija:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv